Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučující standard vzdělávání na pozici Asistentů prevence kriminality

Předpokladem pro to, aby Asistenti prevence kriminality (dále jen „APK“) začali pracovat, je ukončení vstupního vzdělávání. 

Předpokladem pro to, aby Asistenti prevence kriminality (dále jen „APK“) začali pracovat, je ukončení vstupního vzdělávání. 

Forma a metody vzdělávání vychází z předpokladu, že: Vzdělávanými jsou jedinci, kteří dosáhli nižšího stupně vzdělání, nebyla u nich dlouho rozvíjena či udržována schopnost učit se, mohou mít problém s udržením pozornosti, je pro ně obtížně zapamatovatelná obsáhlá teorie předávaná frontální výukou apod.

Forma vzdělávání: prezenční

Časová dotace: 3 dny/24 hodin (Zkouška – přezkoušení se uskuteční během posledních 2 hodin kurzu).

Obsah vstupního vzdělávání:

Úvodem vstupního vzdělávání je seznámení aspirantů na pozici APK s cíli projektu, poté proběhne motivační část zdůrazňující důležitost vzdělávání pro úspěšný vstup a zvládnutí pozice APK, pro nalezení řádného zaměstnání i vliv činnosti APK na sociálně vyloučenou lokalitu.


Základními tématy jsou zejména:

1. Základy prevence kriminality (např. priority, sociální a situační prevence, hlavní sociálně rizikové jevy a faktory)

2. Základní znalost institucí, které zprostředkovávají nebo zajišťují např. pomoc obětem trestných činů, obětem domácího násilí, ale i pomoc lidem, kteří upadli do dluhové pasti atd. (Nejde o detailní znalost, ale orientaci v tom, co která instituce zajišťuje, kde sídlí, kontakt na ní apod.).

3. Problematika delikventních dětí a mládeže

4. Veřejný pořádek, trestný čin vs. přestupek – rozdíly, uvedení příkladů, pravomoci příslušníka Policie ČR, strážníka obecní policie a strážného soukromé bezpečnostní služby

5. Krajní nouze a nutná obrana, omezení osobní svobody osoby přistižené při trestném činu

6. Zásady komunikace s podezřelým z trestného činu/přestupku

7. Řešení konfliktních situací při výkonu hlídkové služby, s důrazem na osvojení schopnosti zastavit vznikající konflikt

8. Role APK – poslání, úkoly, vedení záznamů o své práci, spolupráce s mentorem APK, předávání informací MP nebo Policii ČR

9. Specifika práce obecní policie jako instituce veřejné správy a APK v sociálně vyloučené lokalitě

Metody vzdělávání: U témat, kde to bude možné, je třeba využívat metody interaktivní, aktivizační, s maximálním zapojením posluchačů (řešení modelových situací, hraní rolí, praktický nácvik řešení určitých situací apod.).


Odbor prevence kriminality MV, prosinec 2011

vytisknout  e-mailem