Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučující kriteria výběru uchazečů o práci Asistentů prevence kriminality

Doporučující kriteria výběru jsou nastavena po získání zkušeností z realizace dílčího projektu Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) z „Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit! v letech 2009 – 2010.  

Kriteria respektují vymezení cílové skupiny. Relativně mírné podmínky pro splnění základních kvalifikačních předpokladů dávají možnost účasti v projektu poměrně širokému spektru zájemců. Vycházet lze ze zkušeností s výběrem APK z předešlého období, kdy by zvýšené nároky např. na vzdělání znamenaly radikální zúžení možnosti výběru vhodných kandidátů.

Stejně tak byla nastavena i kritéria, která se týkají trestní odpovědnosti a odpovědnosti za vybrané přestupky. S ohledem na mírněji zvolená kritéria bude podmínkou úspěšné absolvování vstupního vzdělávání. Doložení minimálně jednoho roku bydlení v sociálně vyloučené lokalitě postačí ke znalosti prostředí sociálně vyloučené lokality, k osobní znalosti obyvatel, vztahů a problémů, se kterými se lokalita potýká.

Úspěšné zvládnutí vstupního vzdělávání a zvládnutí „zkoušky odborné způsobilosti“ by mělo být zárukou toho, že práci APK bude vykonávat dostatečně motivovaný jedinec, který disponuje nezbytnou znalostí nejdůležitějších právních norem, které se k výkonu práce APK spolupracujícího s obecní policii vztahují.

Uchazeč o práci APK by měl zejména:

  1. Být státním občanem ČR.
  2. Doložit oficiální dokument potvrzený formální vzdělávací institucí, že dokončil minimálně základní školu (tj. minimálně předložení vysvědčení z osmého resp. devátého ročníku ZŠ, výučního listu atd).
  3. Být k výkonu práce Asistenta prevence kriminality zdravotně způsobilý (tj. na základě lékařské prohlídky způsobilý k výkonu práce v noci, výkonu práce ve směnném provozu, být schopen obchůzkové činnosti, práce na PC).
  4. Doložit výpisem z rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců, že nebyl v posledních třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti.
  5. Doložit formou předložení čestného prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že proti němu není vedeno trestní stíhání.
  6. Doložit formou předložení čestného prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že nebyl v posledním roce opakovaně (dvakrát a vícekrát), uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.
  7. Doložit formou čestného prohlášení, že nepobírá starobní důchod.
  8. Doložit, že v sociálně vyloučené lokalitě, kde bude vykonávat práci Asistenta prevence kriminality, má min. 1 rok bydliště.
  9. Absolvovat vstupní vzdělávání APK.


Odbor prevence kriminality MV,
únor 2011
 

vytisknout  e-mailem