Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučený obsah činnosti manažera / koordinátora prevence kriminality Krajského úřadu

1. Koncepční materiály a programy prevence kriminality kraje
 • Sleduje koncepční materiály věcně příslušných resortů, podklady odborů krajského úřadu, koncepční materiály v oblasti prevence kriminality měst a obcí ležících na území jeho kraje, koncepční materiály v oblasti prevence kriminality ostatních krajů a materiály ze zahraničí.
 • Podílí se na přípravě strategií prevence kriminality a dalších koncepčních materiálů s krajskou nebo celorepublikovou působností.
 • Shromažďuje podklady o stavu a dynamice trestné činnosti Policie ČR.
 • Průběžně mapuje a analyzuje bezpečnostní situaci v kraji (analýza TČ, sociodemografická a institucionální analýza, včetně sledování vnímání pocitu bezpečí občanů).
 • Na základě analýz zpracovává střednědobou koncepci preventivní politiky kraje, navrhuje priority, připravuje krajské preventivní programy a navrhuje k realizaci vhodná preventivní opatření.
 • Podporuje rozvoj preventivních aktivit na úrovni kraje i v jednotlivých obcích.
 • Připravuje podklady pro jednání Rady/Zastupitelstva kraje.


 

2. Koordinace preventivních aktivit v kraji
 • Koordinuje a usměrňuje všechny subjekty působící v oblasti prevence kriminality na území kraje, které se podílejí na její realizaci a poskytuje jim odborné konzultace.
 • Vytváří a aktualizuje databázi institucí v oblasti prevence kriminality na území kraje.
 • Koordinuje krajský plán prevence kriminality. Iniciuje, navrhuje a předkládá návrhy potřebné pro jeho řešení.
 • Manažer /koordinátor je kontaktní osobou pro OPK MVČR.
 • Spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, s ostatními odbory krajského úřadu a dalšími subjekty v kraji, které působí v oblasti prevence kriminality.


 

3. Metodická, konzultační a organizační činnost
 • Poskytuje metodickou a konzultační pomoc obcím a spolupracujícím subjektům v kraji.
 • Vytváří a podílí se na realizaci preventivních aktivit kraje.
 • Podílí se na soustřeďování a vyhodnocování údajů o situaci týkající se okruhu své působnosti na území kraje a podává návrhy na řešení. Zpracovává roční závěrečnou zprávu o realizaci programu prevence kriminality na území kraje.
 • Zajišťuje výměnu informaci a zkušeností z praxe a organizuje vzdělávací programy.
 • Zajišťuje činnost odborných pracovních skupin (komisí) pro prevenci kriminality kraje.
 • Zajišťuje činnost Komise pro přidělení dotací projektům v kraji a účastní se na práci Komise RVPPK pro výběr projektů (přidělení dotací).
 • Vyhledává a předkládá návrhy na využití finančních prostředků k financování preventivních projektů.


 

4. Medializace preventivních aktivit v kraji
 • Iniciuje medializaci preventivních aktivit v kraji.
 • Poskytuje potřebné podklady pro uveřejnění projektových záměrů, průběhu realizace nebo výstupů projektů prevence kriminality.
 • Soustřeďuje potřebné informace na webovém portálu kraje. 

Zpracovali: 11/ 2007, Ivana Dostálová, Martin Dočkal, Michal Poláček.

vytisknout  e-mailem