Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ohledně výše platů asistentů prevence kriminality a výše příspěvků poskytovatelů dotací na tyto platy

V Praze dne 20. prosince 2023

Doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ohledně výše platů asistentů prevence kriminality
a výše příspěvků poskytovatelů dotací na tyto platy

Projekt Asistent prevence kriminality (dále jen "APK")[1], který vznikl v roce 2009 na odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen "OPK MV") ve spolupráci s pilotními obcemi, se postupně stal nejúspěšnějším a nejvyužívanějším preventivním projektem a je dnes využíván v rámci celé ČR. APK je jedním z mála skutečně fungujících a všeobecně uznávaných a oceňovaných aktivit v sociálně vyloučených lokalitách.

Asistent prevence kriminality (jeho logo) je ochrannou známkou Ministerstva vnitra ČR a musí být vždy realizován v souladu s "Metodikou výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality", blíže viz https://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx.

S ohledem na množící se dotazy a vývoj v odměňování za minulá léta od zatím posledního doporučení z roku 2019, OPK MV nově doporučuje:

  1. výše platů asistentů prevence kriminality by měla odpovídat platům v místě a čase obvyklým s přihlédnutím k příslušným platovým tabulkám a

  2. výše dotace jako příspěvku na tyto platy ze strany jednotlivých poskytovatelů dotace je ponechána na finančních možnostech a dalších podmínkách jednotlivých poskytovatelů dotací (lze tedy poskytovat až do výše odpovídající bodu 1).
     

OPK MV nicméně nemůže v rámci svých dotací Programu prevence kriminality na místní úrovni aktuálně navýšit příspěvek na platy APK, který činí max. 22.000 Kč tzv. "superhrubé" mzdy/APK/měsíc, neboť to výše disponibilních finančních prostředků a počty žádostí o podporu APK neumožňují (muselo by dojít ke snížení počtů podpořených APK).

  

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR

  

  

[1]
APK je specifický projekt zvyšující bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, působící preventivně proti extremismu a motivující samosprávy i občany k hledání pozitivních řešení problémů. APK má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob. Podílí se na prevenci kriminality v obci, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, předchází možnému protiprávnímu jednání svou přítomností a zejména svými komunikačními schopnostmi, vystupuje jako mediátor možných sousedských sporů, monitoruje dodržování čistoty veřejných prostranství, pomáhá ostatním občanům v sociálně vyloučené lokalitě.

  

vytisknout  e-mailem