Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doplňující stanovisko MV k běhu 18 měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti v rámci krizových opatření

(Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 12. 10. 2020, č. 1079 ze dne 21. 10. 2020, č. 1116 ze dne 30. 10. 2020, č. 1192 ze dne 16. 11. 2020, č. 1196 ze dne 20. 11. 2020 a č. 1201 ze dne 20. 11. 2020) 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a přijímaná mimořádná opatření byly pozastaveny ze strany Institutu pro veřejnou správu Praha zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků po dobu trvání krizového opatření stanoveného Usnesením vlády ČR č. 1021 a následně č. 1079, tj. od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020. Přijatým krizovým opatřením usnesením vlády č. 1116 ze dne 30. 10. 2020 a č. 1192 ze dne 16. 11. 2020 se tento stav prodloužil do 20. 11. 2020 a dále usnesením vlády č. 1196 ze dne 20. 11. 2020 se tento stav prodloužil do 22. 11. 2020. Na základě usnesení vlády č. 1201 ze dne 20. 11. 2020 lze zkoušky zvláštní odborné způsobilosti počínaje dnem 23. 11. 2020 již konat, nicméně Institut pro veřejnou správu s ohledem na zajištění příprav a zkoušek samotných nebude zkoušky provádět až do 27. 11. 2020.

V kontextu výše uvedeného se tak doba od přerušení zkouškové činnosti až do jejího plného obnovení, tj. od 14. října 2020 do 27. listopadu 2020, nebude započítávat do 18měsíční lhůty stanovené dle § 21 odst. 2 zákona o úřednících (viz Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu 18měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti po ukončení nouzového stavu ze dne 30. 6. 2020).

  

V Praze dne 23. 11. 2020

  

vytisknout  e-mailem