Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doplňující stanovisko Ministerstva vnitra k běhu zákonné lhůty v rámci konání opakované zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v kontextu přijatého krizového opatření

(usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 a navazujícího přijatého krizového opatření usnesením vlády č. 1116 ze dne 30. 10. 2020, č. 1192 ze dne 16. 11. 2020, č. 1196 ze dne 20. 11. 2020 a č. 1201 ze dne 20. 11. 2020) 

S ohledem na výše uvedené krizové opatření přijaté usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. 10. 2020, které od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 (včetně) mj. zakazuje jakékoliv zkoušky v prezenční formě, Institut pro veřejnou správu Praha pozastavil realizaci všech zkoušek zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, a to včetně opakovaných zkoušek dle § 24 odst. 5 zákona č. 312//2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přijatým krizovým opatřením usnesením vlády č. 1116 ze dne 30. 10. 2020, č. 1192 ze dne 16. 11. 2020 a č. 1196 ze dne 20. 11. 2020 se tento stav prodloužil do 22. 11. 2020. Na základě usnesení vlády č. 1201 ze dne 20. 11. 2020 lze zkoušky zvláštní odborné způsobilosti počínaje dnem 23. 11. 2020 již konat, nicméně Institut pro veřejnou správu s ohledem na zajištění příprav a zkoušek samotných nebude zkoušky provádět až do 27. 11. 2020.

Analogicky k Stanovisku Ministerstva vnitra k běhu 18měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti po ukončení nouzového stavu ze dne 30. 6. 2020, se tak postupuje i v případě lhůt pro konání opakovaných zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Lhůta k vykonání opakované zkoušky (tj. nejpozději 90 dnů ode dne zkoušky, v níž úředník neuspěl) se tak od přerušení zkouškové činnosti až do jejího plného obnovení, tj. od 22. října 2020 do 27. listopadu 2020, nebude započítávat do 90 denní lhůty, stanovené dle § 24 odst. 5 zákona o úřednících.

  

V Praze dne 23. 11. 2020

  

vytisknout  e-mailem