Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doplnění Centrály Czech POINT

Název projektu:
Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Registrační číslo projektu:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Zdroj financování:
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.
Průběžná výzva č. 23: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

Celkový rozpočet: 154 323 775 Kč

Termín zahájení: 1. 2. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2023

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem předkládaného projektu je doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy - informačního systému Czech POINT - za účelem rozšíření jeho funkčnosti a zvýšení dostupnosti, provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Součástí projektu je dále odůvodněné pořízení nezbytně nutných technologií, na kterých bude modernizovaný informační systém provozován (vybudování, modernizace a doplnění hardware a dalšího nezbytného software.
 

Dílčí cíle projektu:

 1. Zvýšení stability a bezpečnosti IS Czech POINT
  Doplnění, modernizace a rozvoj technologické architektury IS Czech POINT a zajištění vysoké dostupnosti služeb IS Czech POINT prostřednictvím doplnění technických a technologických požadavků na informační systém kritické informační infrastruktury, vybudování druhé instance a zabezpečení provozu IS Czech POINT ve dvou geograficky oddělených lokalitách včetně zajištění provozních technologií a úpravy současné architektury HW a SW, zásadní zvýšení předpokladů pro zajištění vysoké dostupnosti a bezvýpadkového provozu IS Czech POINT a ochrany zpracovávaných dat, úpravy současné architektury HW a SW a nasazení bezpečnostních prvků vyžadovaných zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

 2. Modernizace a zefektivnění výkonu vybraných agend
  Vybudování komunikační/kolaborační platformy pro úředníky určené pro sdílení dokumentů pro výkon agend, dále pak implementace nových formulářů a implementace komponent pro výkon vybraných agend, které bude nově možné vykonávat elektronicky. Těmito kroky Czech POINT 3.0 umožní nejen elektronizaci některých menších agend, které jsou dosud vykonávány papírovou formou, ale bude sloužit rovněž jako komunikační/kolaborační platforma a tedy nabídne úředníkům prostor pro efektivní výměnu dokumentů pro výkon agend, pro sdílení metodických a dalších dokumentů a také integrovaná diskusní vlákna pro řešení problémů v reálném čase.

 3. Naplnění požadavků zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, zejména §14 citovaného zákona
  Úprava architektury a vybudování modulárního systému, který bude reagovat na požadavky Vlády, jež určí harmonogram a technické způsoby provedení postupné digitalizace úkonů obsažených v katalogu služeb. V zákoně č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů jsou explicitně zmiňována kontaktní místa veřejné správy (tj. například pobočky Czech POINT na úřadech či poštách), u kterých v rámci reakce na požadavky Vlády může dojít ke skokovému navýšení služeb poskytovaných IS Czech POINT.
   

Výstupy projektu:

Projekt přinese změny ve dvou konkrétních oblastech:

 1. Bezpečný a stabilní Czech POINT 3.0
  Czech POINT 3.0 bude po naplnění cílů projektu provozován na dostatečně dimenzovaném hardware ve dvou vzájemně geograficky oddělených datových centrech včetně komplexního řešení zajištění druhé instance Czech POINT 3.0. To zajistí předpoklady pro bezvýpadkový provoz Czech POINT 3.0 výrazně vyšší míru provozní spolehlivosti a naplní požadavky na zajištění bezpečnosti systému.

 2. Nové funkcionality Czech POINT 3.0
  Rozšíření funkcionalit napomůže stabilnímu a bezpečnému výkonu dotčených agend i zajištění kontrolních mechanismů vztahujících se mimo jiné k rozšíření monitoringu provedených transakcí včetně historií podání.
  Implementací nových formulářů a komponent pro elektronický výkon vybraných agend dojde k naplnění požadavků zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a požadavků strategických dokumentů typu Informační koncepce ČR (dále také "IK ČR") či Národní architektonický plán (dále také "NAP").
  Realizací komunikační/kolaborační platformy vznikne pro úředníky prostor pro efektivní výměnu dokumentů pro výkon agendy, pro sdílení metodických a dalších dokumentů spolu s integrovanými diskuzními vlákny, která pomohou úředníkům při řešení problémů v reálném čase.
  Transformací Czech POINT 3.0 do jednotného asistovaného kontaktního místa napomůže pracovníkům kontaktních míst veřejné správy (dále také "KMVS") včas informovat ztotožněnou osobu o povinnostech vůči veřejné správě či v zastoupení za ztotožněného klienta vyřídit službu zvolenou daným klientem.

  

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

  

4. února 2021

  

vytisknout  e-mailem