Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Domácnost je místem bezpečí, které je třeba zachovat

Mezi devastující důsledky pandemie koronaviru patří mj. existující podmínky strukturálního násilí. Tyto podmínky byly i před pandemií, ale ani tak je nemůžeme tolerovat jako „normální“.

Katastrofy obecně narušují prostředí rodin a zvyšují jejich zranitelnost vůči domácímu násilí. Lidé izolovaní např. v důsledku karantény nebo nouzového stavu mají pocit, že nemají kontrolu nad svým životem. Pravidelná práce, vzdělávání, cvičení, zábava a socializace jsou narušeny.

Když se lidé cítí bezmocní v jedné oblasti svého života, často se snaží získat větší moc nad tou oblastí, kterou ještě mohou ovládat. To je obzvláště nebezpečné v situacích domácího násilí, protože domácí zneužívání je ve svém jádru snahou jednoho partnera ovládnout a nastolit psychologickou, emoční, fyzickou a sexuální kontrolu nad druhým partnerem.

Dokonce i ti nejzdravější lidé mají problémy s dlouhodobou izolací. Mnoho násilníků nemá emocionální zdroje a schopnosti zvládat tento tlak.

Dalším aspektem pandemie koronaviru je také zvýšená obava o zdraví, která se projevuje tím, že násilníci nechtějí, a to i za cenu fyzického násilí, aby oběť opustila dům či byt, protože by mohli také onemocnět.

Rodina, která by měla představovat bezpečné útočiště pro její členy, se začíná měnit, zlost a agresivita násilné osoby narůstá přímo úměrně strachu a obavám oběti. Tuto eskalaci sledují děti a nerozumí jí. Jsou nejenom nejvíce zasaženy domácí situací, protože ničemu nerozumí, ale takový model rodiny si poté přenášejí do svého vlastního budoucího dospělého života.    

Ti, kdo se dopouští domácího násilí a jsou ochotni se problému postavit tváří v tvář, by se měli obrátit na kteroukoliv organizaci, která se věnuje práci s osobami, které nezvládají nebo u nichž se hromadí agrese ve vztazích. Seznam organizací, které Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, v rámci prevence domácího a genderově podmíněného násilí podporuje dotačním programem, naleznete na:  
https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
a kontakty na další pomáhající organizace na:
https://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx

vytisknout  e-mailem