Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podávání žádostí o dávky důchodového pojištění v elektronické podobě u odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky

V záležitostech pojištěnců, k jejichž vyřizování je podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kompetentní odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky, je možné žádost o dávku důchodového pojištění podat elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele, nebo emailem na adresu osz@mvcr.cz, pokud žadatel disponuje uznávaným elektronickým podpisem.

Jiné formy elektronické komunikace nejsou z technických důvodů v současné době možné.

I nadále zůstávají zachovány stávající možnosti, tedy sepsání žádosti v úředních hodinách na odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky nebo zaslání žádosti na předepsaném tiskopise prostřednictvím držitele poštovní licence.

vytisknout  e-mailem