Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality (dále OPK) zpracovává osobní údaje subjektu údajů - tj. oběti trestného činu obchodování s lidmi[1] v rámci Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále program) v manuální a automatizované evidenci, která je zpřístupněna pouze pověřeným pracovníkům. Údaje zpracovávané v manuální a automatizované evidenci jsou výlučně získávány udělením souhlasu subjektu údajů.
 
Subjektem údajů je oběť - cizinec, který odůvodněně prohlásí, že se na území České republiky stal obětí obchodování s lidmi a oběť - občan České republiky, který odůvodněně prohlásí, že se v České republice nebo v zahraničí stal obětí obchodování s lidmi[2].
   
Osobní údaje subjektu údajů jsou za účelem poskytnutí podpory subjektu údajů,  zabezpečení ochrany jeho lidských práv a důstojnosti prostřednictvím programu.
 
Kategorie osobních údajů subjektu údajů:
  • jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • stát narození, 
  • země původu,
  • hlavní komunikační jazyk
  • doručovací adresa,
  • závislé osoby (děti v ČR)
Lze zpracovávat i další zákonem stanovené údaje. 
 
Příjemcem osobních údajů v rámci programu:
Osobní údaje jsou zpřístupňovány jenom pověřeným úředním osobám MV, Policii ČR, smluvně vázaným nevládním organizacím a IOM.
      
Doba zpracování osobních údajů subjektu údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu zařazení do programu, po dobu realizace dobrovolného návratu do země původu a následně po dobu 3 let po vyřazení z programu.
 
Ministerstvo vnitra, OPK ani výše uvedení příjemci osobních údajů nesdělují jakýmkoliv způsobem třetím osobám informace získané v průběhu účasti subjektu údajů v programu. Správce při zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. dbá na ochranu soukromého a osobního života subjektů osobních údajů.
 

 
Odbor prevence kriminality, 13. 4. 2015
 
[1] §168 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
[2] Metodický návod prvního náměstka ministra vnitra ze dne 7. června 2010 k fungování Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a jeho institucionálnímu zabezpečení

vytisknout  e-mailem