Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklady států EU

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), volič, který je státním občanem České republiky, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu EU, je rovněž povinen prokázat svou totožnost a státní občanství jiného členského státu EU (skutečnost, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel, se má za prokázanou již tím, že byl na základě své žádosti zanesen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu). U občanů jiných členských států EU však zákon o volbách do Evropského parlamentu taxativně nevymezuje, kterými doklady lze požadované skutečnosti prokázat. Lze předpokládat, že k prokazování poslouží občanům jiných členských států EU nejčastěji jejich cestovní doklady, občanské průkazy a pobytové doklady (Průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzení o přechodném pobytu), ale možné jsou i další typy dokladů (např. řidičské průkazy), ze kterých je možno ověřit totožnost a státní občanství voliče.

Přehled uvedených typů dokladů vydávaných jednotlivými členskými státy EU je k dispozici v databázi EU Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online. Informace o evropských cestovních dokladech a dokladech totožnosti v této databázi dosud nejsou úplné a některé chybí. V případě pochybností či nejasností se prosím obraťte na příslušný krajský úřad nebo volební oddělení odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra.

vytisknout  e-mailem