Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklad o zkoušce z jazyka českého

English English

Doklad o zkoušce z českého jazyka je povinnou náležitostí žádosti o povolení k trvalému pobytu občana třetí země podle § 68 zákona o pobytu cizinců (tj. po 5 letech nepřetržitého pobytu na území).

Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka musí být vydán osobou uskutečňující zkoušku znalosti českého jazyka v rozsahu stanoveném Nařízením vlády č. 347/2008 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu (pdf, 847 kB).

Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka se nevyžaduje od cizince, který

  • nedosáhl věku 15 let;

  • prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní anebo střední školy nebo nejméně 1 akademický rok studoval vysokou školu s českým vyučovacím jazykem anebo studijní program zaměřený na český jazyk na vysoké škole;

  • prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která je pro účely tohoto zákona stanovena Nařízením vlády č. 347/2008 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu jako rovnocenná zkoušce z jazyka;

  • žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 zák. č. 326/1999 Sb. nebo po zániku oprávnění k trvalému pobytu uděleného mu jako dítěti svěřenému do náhradní výchovy, zaniklo-li toto oprávnění dosažením osmnácti let věku cizince;

  • prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, mající vliv na jeho schopnost komunikovat, nebo

  • dosáhl věku 60 let.

Více informací, seznam institucí oprávněných uskutečňovat zkoušku z českého jazyka či modelovou zkoušku naleznete na portálu Čeština pro cizince, věnovanému tomuto tématu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 10. ledna 2024

vytisknout  e-mailem