Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů) za účelem sezónního zaměstnání

English English

Zrušení platnosti dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání

MV ČR rozhodnutím zruší platnost dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání mimo jiné, pokud:

  • cizinec, kterému bylo toto vízum uděleno, o zrušení jeho platnosti požádá,

  • náležitosti předložené k žádosti o udělení tohoto víza nebo prodloužení doby jeho platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

  • cizinec neplní účel, pro který mu bylo toto vízum uděleno, nebo

  • cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

a dále mimo jiné pokud:

  • není splněna některá z podmínek pro udělení tohoto víza,

  • jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území) z důvodu jeho odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

  • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, nebo

  • cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Při posuzování přiměřenosti Ministerstvo vnitra přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území ČR vycestovat.


Odbor azylové a migrační politiky, 14. srpna 2017

vytisknout  e-mailem