Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace

O rozvoji digitálního televizního vysílání v České republice 

  1. Základní informace
  2. Často kladené otázky

V tomto článku najdete odpovědi na všechny tyto otázky:
Co je digitální televize (DVB)?
Co je zemské digitální televizní vysílání (DVB-T nebo DTT)?
Proč v současné době MPEG-2 a ne MPEG-4 AVC?
Co je to digitální multiplex (MUX)?
Jak a co je potřeba pro příjem DTV?
Bude naše současná televize fungovat nebo si musíme pořídit novou?
Proč je nutné vypnout zemské analogové televizní vysílání?
Kdy dojde k úplnému vypnutí zemského analogového televizního vysílání v ČR?
Jak bude realizován přechod na DTV v ČR?
Co je Technický plán přechodu (TPP)?
Proč jsou některé kanály dostupné pouze v rámci digitálního televizního vysílání a nejsou také vysílány analogově?
Jaký je rozdíl mezi zemským a satelitním digitálním televizním vysíláním?
Co je interaktivní televize?
Co je televize s vysokým rozlišením (HDTV)?
Co je elektronický programový průvodce (EPG)?
Co je MHP?
Co jsou doplňkové služby?
Co je mobilní digitální televize (DVB-H a DMB)?


Odpovědi

Co je digitální televize (DVB)?
Digitální televize (DVB) je novou technologií umožňující vysílání a přenos audiovizuální informace prostřednictvím zemského, kabelového nebo satelitního vysílání. Jedním ze základních rozdílů analogové a digitální televize je, že audiovizuální informace není reprezentována spojitým signálem, ale diskrétním signálem, který je tvořen posloupností 1 a 0. Přínosem DVB je vyšší kvalita obrazové i zvukové informace, efektivní využití kmitočtového spektra (umožnění vysílání více TV programů), interaktivní služby atd.

Co je zemské digitální televizní vysílání (DVB-T nebo DTT)?
Zemské digitální vysílání z hlediska přenosové sítě je obdobou zemského analogového vysílání. Vysílání je provozováno v kmitočtových pásmech VHF (III TV pásmo) a UHF (IV a V TV pásmo) určených pro rozhlasovou službu. Příjem vysílání je možný na venkovní nebo vnitřní anténu (podle intenzity signálu v místě příjmu). Zemské digitální televizní vysílání zároveň umožňuje příjem v pohybujícím se dopravním prostředku a lze jej využít např. ve vlaku, autobuse). Pro vysílání v České republice byl zvolen standard ETSI EN 300 744. Český telekomunikační úřad stanovil, pro řádné zemské digitální televizní vysílání v jedné digitální síti (multiplexu), vysílání minimálně 4 programů s obrazovou kvalitou PAL kódovaných v doporučeném standardu MPEG 2.
Odkazy: www.dvb.org, www.etsi.org, www.digitag.org

Proč v současné době MPEG-2 a ne MPEG-4 AVC?
V současné době je pro zemské digitální televizní vysílání využíván standard ETSI EN 300 744 V1.5.1, který primárně podporuje kódování videosignálu ve standardu MPEG 2. Drtivá většina přijímacích zařízení (set-top-boxů) pro zemské digitální televizní vysílání nabízených v ČR a státech EU umožňuje zpracovat videosignál v tomto standardu. Cenová relace zařízení je přijatelná a pohybuje se od 2 000 Kč výše. Naproti tomu přijímací zařízení podporující standard MPEG 4 AVC jsou nabízena jen ojediněle a v mnohonásobně vyšších cenových relacích. Jednou z hlavních výhod standardu MPEG 4 AVC je cca. 3 x vyšší komprese videosignálu, než v případě použití standardu MPEG 2, při zachování kvality videosignálu. Přechod ČR na zemské digitální televizní vysílání je náročný proces, který se přímo dotkne cca. 80 % občanů ČR. Přechod jako takový bude znamenat značné investice ze strany provozovatelů vysílání, operátorů sítí, státních orgánů i občanů samotných. Změna standardu kódování by mohla celý proces zkomplikovat a možná i zastavit. Většina států EU se proto celý proces přechodu snaží realizovat na jedné vysílací platformě, kterou je norma DVB-T se standardem MPEG 2. Pro standard MPEG 4 AVC se rozhodly pouze Francie (placené TV programy, ostatní v MPEG 2) a Estonsko. Využití standardu MPEG 4 AVC se předpokládá v případě televize s vysokým rozlišením (HDTV).

Co je to digitální multiplex (MUX)?
Multiplexem se rozumí souhrnný datový tok, který je složen z dílčích datových toků jednotlivých televizních a rozhlasových programů a doplňkových datových služeb. Tento souhrnný datový tok je upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě např. zemského digitálního televizního vysílání (tzn. 1 multiplex = jedna vysílací síť).

Jak a co je potřeba pro příjem DTV?
Pro příjem zemské digitální televize je potřebné nejdříve ověřit zda v místě uvažovaného příjmu je dostupnost signálu zemského digitálního televizního vysílání. Mapy pokrytí signálem jsou dostupné na stránkách provozovatelů digitálních sítí (České radiokomunikace a.s., Czech Digital Group a.s. a ČESKÝ TELECOM a.s.), kde jsou uveřejňovány i aktuální informace o stavu vysílání. Přijímat zemské digitální televizní vysílání je možné za použití stávajícího analogového televizoru doplněného set-top-boxem (zařízení schopné dekódovat digitální signál a převést ho na analogový signál zobrazitelný na analogovém televizoru) nebo prostřednictvím televize s vestavěným digitálním přijímačem (tunerem). Pro příjem signálu lze v některých případech využít stávající přijímací anténu nebo při dostatečné síle signálu lze použít anténu pokojovou. Jednou z výhod digitálního televizního vysílání je, že jeho kvalita při dostatečné síle signálu v místě příjmu je neměnná (není znehodnocen tzv. zrněním, duchy atd., které doprovází analogové vysílání).

Bude naše současná televize fungovat nebo si musíme pořídit novou?
Také starý televizor vám může i v době digitálního vysílání dobře sloužit. Je ale potřeba připojit k němu přídavné zařízení, tzv. set-top-box, které umožní příjem digitálního zemského, kabelového nebo satelitního televizního vysílání. Má-li vaše televize konektor SCART, můžete si pořídit téměř jakýkoliv set-top-box, protože právě SCART je nejrozšířenějším konektorem, zajišťující kvalitní propojení jednotlivých zařízení (jako třeba video, DVD přehrávač a další). Pokud má váš televizní přijímač pouze anténní vstup a nový televizor si nechcete pořizovat, hledejte set-top-box s modulátorem (RF výstup). Ten s televizorem propojíte běžným anténním kabelem. Toto řešení sice poněkud zhorší kvalitu signálu, ale i tak bude získaný obraz s velkou pravděpodobností výrazně kvalitnější, než jaký jste dosud měli.

Proč je nutné vypnout zemské analogové televizní vysílání?
Zemský digitální přenos televizního signálu využívá stejné kmitočtové pásmo jako současné zemské analogové vysílání, ale činí tak mnohem hospodárněji. Díky tomu je možné ve stejných kmitočtových pásmech vybudovat více vysílacích sítí, a tím nabídnout divákovi více programů v lepší kvalitě zejména v oblastech se špatným dosavadním příjmem televizního signálu. Zemské digitální vysílání navíc není náchylné na odrazy signálu od překážek ani jeho překrývání. Aby výhody digitálního televizního vysílání mohlo využívat co nejvíce obyvatel, doporučila Evropská komise členským státům EU, že analogové televizní vysílání uvolní prostor právě digitálnímu způsobu vysílání v období roku 2010 až 2012.

Kdy dojde k úplnému vypnutí zemského analogového televizního vysílání v ČR?
Úplné vypnutí zemského analogového televizního vysílání je stanoveno na 31. 12. 2012 s tím, že tento termín je nejzazší. Předpokládá se však, že k úplnému vypnutí dojde již dříve, ale vše bude závislé na rychlosti výstavby nových sítí s požadovaným pokrytím obyvatelstva ČR.

Jak bude realizován přechod na DTV v ČR?
Přechod ČR na zemské digitální televizní vysílání je velice náročný proces, který se dotkne přibližně 80% občanů ČR využívajících pro příjem sítě zemského analogového televizního vysílání. Vypínání sítí zemského analogového televizního vysílání bude probíhat po oblastech, které stanoví společně s datem vypnutí „Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání“, který vypracuje Český telekomunikační úřad do konce roku 2006. Vypnutí zemského analogového televizního vysílání v konkrétní oblasti bude podmíněno několika kritérii, které oblast musí splňovat (viz. kap. 5 materiálu Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR. Pro budování sítí zemského digitálního televizního vysílání je nezbytné uvolnit kmitočty využívané pro stávající zemské analogové televizní vysílání. Bez uvolnění těchto kmitočtů nelze přechod realizovat.

Co je Technický plán přechodu (TPP)?
Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP) bude transparentně určovat časový harmonogram přechodu ČR na zemské digitální televizní vysílání. TPP bude sestaven na základě výsledků a závěrů regionální radiokomunikační konference ITU (RRC 04/06), jejímž výsledkem bude nový kmitočtový plán pro III, IV a V pásmo rozhlasové služby.

Proč jsou některé kanály dostupné pouze v rámci digitálního televizního vysílání a nejsou také vysílány analogově?
V České republice není dostatek kmitočtů, které by umožňovaly vysílání více než čtyř celoplošných televizních programů v rámci sítí zemského analogového televizního vysílání. Ve vybraných lokalitách ČR (oblasti: Praha, Brno, Ostrava) už bylo zahájeno pravidelné zemské digitální televizní vysílání vybraných televizních programů. Výstavba digitálních sítí bude znamenat rozšiřování pokrytí digitálního vysílání v dalších lokalitách ČR.

Jaký je rozdíl mezi zemským a satelitním digitálním televizním vysíláním?
Prakticky jsou oba způsoby vysílání stejné, jen se v případě zemského vysílání signál přijímá běžnou anténou (pokojovou nebo střešní) a v případě satelitního vysílání prostřednictvím satelitní antény (paraboly). Je však možné si pořídit i kombinované přijímače tzn. umožňující příjem zemského i satelitního digitálního televizního vysílání. V případě příjmu satelitního digitálního televizního vysílání je však nutné počítat s tím, že pro příjem některých programů je zapotřebí dekódovací karta. Programová nabídka zemského digitálního televizního vysílání může být odlišná od programové nabídky satelitního digitálního televizního vysílání.

Co je interaktivní televize?
Interaktivní televize dovoluje divákovi jistou měrou vstupovat do vysílaného obsahu, který lze upravovat např. volba různých druhů zvukových doprovodů, jazykových verzí, titulků atd. V případě, že divák využívá přijímací zařízení se zpětným kanálem se jedná o úplnou interaktivitu a provozovatel vysílání může přímo reagovat na požadavky diváka. Touto formou lze například poskytovat služby video na objednávku (VoD) atd.

Co je televize s vysokým rozlišením (HDTV)?
Televize s vysokým rozlišením (HDTV) je nový vysílací televizní standard, který divákovi přináší kromě vysokého rozlišení obrazové informace v širokoúhlém formátu (16:9) s rozlišením 720p nebo 1080i řádek a také kvalitní vícekanálový zvuk. Standard HDTV je primárně určen pro obrazovky s úhlopříčkou obrazu 1 m a vyšší. Přijímací zařízení splňující parametry HDTV standardu jsou označovány speciálním logem, které uděluje evropská asociace výrobců EICTA. Členy této asociace jsou přední světoví výrobci spotřební elektroniky a logo zaručuje plnou kompatibilitu výrobku se standardem HDTV.

Co je elektronický programový průvodce (EPG)?
Elektronický programový průvodce přiřazený prostředek (zařízení) spadající do oblasti regulace přenosu. EPG divákovi přináší souhrnnou informaci o vysílaných programech v daném multiplexu. Jednoduše se dá říci, že jde o televizní program na několik následujících dnů. Divák se jeho prostřednictvím může dozvědět podrobnosti o vysílaných programech (herecké obsazení, krátký popis děje atd.).
Odkazy: www.eicta.org, www.hdtvforum.org

Co je MHP?
Multimediální domácí platforma (MHP) je jedna z možností aplikačního programového rozhraní (API), která umožňuje přijímat a využívat doplňkové datové služby, které jsou jedním z přínosů digitálního televizního vysílání. MHP standard je nejčastěji využíván pro doplňkové datové služby vysílané v síti zemského digitálního televizního vysílání. Standard je nebo bude použit pro doplňkové datové služby i v případě kabelového nebo satelitního digitálního vysílání. Přijímací zařízení, umožňující příjem těchto služeb ve standardu MHP, jsou označena speciálním logem.
Odkazy: www.mhp.org

Co jsou doplňkové služby?
Doplňkové služby jsou přidanou hodnotou digitálního televizního vysílání. Televiznímu divákovi mohou přinést řadu nových informací o televizních programech, zpravodajství, sportu, kultuře nebo počasí prostřednictvím superteletextu, atd. Superteletext je jistou obdobou teletextu, známého z analogového vysílání, ale prostředí může být doplněno o grafické informace a lze jej přirovnat např. ke zpravodajským portálům např. www.idnes.cz, www.izurnal.cz atd. Doplňkové služby mohou za jistých podmínek koncovému uživateli zprostředkovávat služby běžně známé z internetu jako el. bankovnictví, el. poštu, el. hlasování, rezervace vstupenek, SMS bránu atd. Některé doplňkové služby vyžadují pro další komunikaci zpětný kanál, kterým jsou přenášeny požadavky diváka v rámci dané doplňkové služby. Zpětný kanál je tvořen internetovou přípojkou např. GPRS, ADSL, Dial-Up atd.

Co je mobilní digitální televize (DVB-H a DMB)?
Mobilní digitální televize je jednou z dalších služeb elektronických komunikací, o které se v současné době stále více hovoří. Obě v současné době používané platformy vychází z předchozích standardů pro zemské rozhlasové (T-DAB) a televizní (DVB-T) vysílání. Mobilní televize přinese mnoho doplňkových služeb, které pro zpětnou interaktivitu budou využívat GPRS, EDGE nebo UMTS mobilní datovou síť. Konvergence služeb elektronických komunikací směřuje k jednomu zařízení, které bude umožňovat hlasové volání, vysokorychlostní internet a příjem televizního a rozhlasového vysílání. Jedním z prostředků umožňující tyto služby mohou být terminály mobilní digitální TV. V ČR byla tato služba experimentálně vyzkoušena v průběhu veletrhu INVEX 2005.

vytisknout  e-mailem