Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Logo digitalizace – vzorová podlicenční smlouva

Informace o použití loga, podlicence 

1. Postup pro udělení podlicence pro běžné způsoby užití loga
Pokud máte zájem o užití loga jedním či více způsoby užití loga, které jsou taxativně specifikovány v čl. II odst. 3 vzorové podlicenční smlouvy (dále jen „smlouva“), vyplňte do smlouvy Vaše identifikační údaje a zvolte požadovaný způsob užití loga. Smlouvu ve třech podepsaných výtiscích doručte v listinné podobě na adresu Ministerstvo vnitra, sekretariát náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku,legislativu a archivnictví , Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Ministerstvo vnitra Vám poté vrátí jeden podepsaný výtisk a na základě uzavřené smlouvy Vám elektronicky zašle obsah CD-ROM s logem a grafickým manuálem.

Přehled taxativně vymezených způsobů užití loga:

  • v rámci seminářů a konferencí pořádaných na téma přechodu ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice, včetně doprovodných materiálů,
  • v rámci informační kampaně pro přechod ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice,
  • na webových stránkách zaměřených na problematiku elektronických komunikací nebo televizního vysílání,
  • v odborném tisku zaměřeném na problematiku elektronických komunikací nebo televizního vysílání.

2. Postup pro udělení podlicence pro jiné způsoby užití loga
Pokud máte zájem o odlišný způsob užití loga oproti odst. 1, zašlete elektronicky Ministerstvu vnitra žádost na adresu logo(zavináč)micr.cz, kde kromě své identifikace (v rozsahu dle smlouvy) konkretizujte žádaný způsob užití loga. Výrobci nebo distributoři zařízení umožňujících příjem digitálního televizního vysílání uvedou v žádosti seznam výrobků, pro které se podlicence udělí; v rámci takto udělené podlicence lze logo užít i na prodejnách, jiných prodejních místech nebo propagačních materiálech těchto výrobků. V případě kladného vyřízení žádosti Ministerstvo vnitra Vám elektronicky zašle návrh smlouvy doplněný o požadovaný způsob užití díla. Smlouvu ve třech podepsaných výtiscích poté doručte v listinné podobě na adresu Ministerstvo vnitra, sekretariát náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku,legislativu a archivnictví, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Ministerstvo vnitra Vám poté vrátí jeden podepsaný výtisk a na základě uzavřené smlouvy Vám elektronicky zašle obsah CD-ROM s logem a grafickým manuálem. V případě nesouhlasu s navrhovanými způsoby užití díla ve Vaší žádosti Vám elektronicky zašleme negativní stanovisko.

vytisknout  e-mailem