Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den pohřešovaných dětí a 5. výročí spuštění pátracího systému pro pohřešované děti v ohrožení v ČR

Dne 25. května si každoročně připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Cílem různých aktivit a kampaní, které se v tento den konají po celém světě, je především upozornit veřejnost na problematiku pohřešovaných dětí a rovněž vyjádřit solidaritu rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo. 

 
Ochrana dětí je jednou z dlouhodobých priorit Ministerstva vnitra ČR, včetně zajištění koordinace rychlého a účinného systému v případě jejich pohřešování, protože první hodiny od zmizení dítěte jsou ty nejdůležitější. Z tohoto důvodu byl v roce 2010 rozšířen stávající systém policejního pátrání o tzv. Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (dále jen NKMPPD). Tento systém byl vyvinut za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí v ohrožení a počítá se zapojením široké veřejnosti a také se  zajištěním potřebné psychologické podpory rodinám pohřešovaných dětí. Podmínky pro přenos informací od Policie ČR ke spolupracujícím médiím[1] a veřejnosti vytváří aplikace „pátrání po osobách – dítě v ohrožení“. Aplikace umožňuje přihlásit se e-mailem nebo RSS kanálem k odběru novinek (upozornění o zveřejnění/aktualizaci/stažení záznamu o pohřešovaném dítěti na webu Policie ČR). Na tuto aplikaci je možné se přihlásit také prostřednictvím webových stránek www.pomoztemenajit.cz.. Na těchto stránkách rovněž naleznete podrobné informace o projektu, preventivní rady pro rodiče a děti, kontakty na subjekty, jejichž činnost souvisí s problematikou pohřešovaných dětí, statistické údaje apod. Od oficiálního spuštění dne 11. května 2010 byl mechanismus ze strany policie aktivován již ve 129 případech[2].
 
V říjnu 2013 se stalo dalším partnerem projektu občanské sdružení Ztracené dítě, které je provozovatelem evropské krizové linky pro pohřešované děti 116 000. Jejím primárním účelem je bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným dětem, jejich rodinám či blízkým a podpora NKMPPD. Nadto pracovníci linky 116 000 též poskytují preventivní poradenství přímo či nepřímo související s problematikou pohřešovaných dětí.
 
V prosinci 2013 byla podepsána dohoda o partnerské spolupráci mezi NKMPPD a evropskou platformou pro pohřešované děti AMBER Alert Europe (dále jen AAE) se sídlem v Bruselu. Tímto krokem se NKMPPD stalo součástí unikátní přeshraniční sítě subjektů (policejní útvary a nevládní neziskové organizace, které s policií spolupracují), jež mohou v případě potřeby spolupracovat v rámci některých pátracích úkonů, vyměňovat si zkušenosti či se podílet na zefektivňování pátracích systémů v jednotlivých zemích EU.
 
Dne 28. dubna 2015 schválil Parlament České republiky zastoupený Stálou komisí pro rodinu a rovné příležitosti podporu memoranda Evropského parlamentu a Evropské komise týkajícího se sjednocení systémů pátrání po pohřešovaných dětech v ohrožení a podpory přeshraniční spolupráce policie v jednotlivých členských zemích EU, jehož autorem je právě AAE. Česká republika se tak stala první zemí v EU, jež vyjádřila této myšlence oficiální podporu, a tudíž se stala příkladem k následování pro další členské státy. Jak říká předsedkyně stálé komise Radka Maxová: „Jsem ráda, že stálá komise podpořila napříč všemi politickými stranami toto memorandum, a hlavně že Česká republika je vedoucí zemí v EU v uplatňování a využívání tohoto systému. Je vidět, že nám děti nejsou lhostejné a je nutné upozornit nejen okolní země, ale celou EU na důležitost tohoto systému a nutnost přeshraniční spolupráce.“ 
 
Své vlastní výstražné pátrací systémy má totiž pouze 14 zemí EU a pouze v osmi z nich byl tento systém použit alespoň jedenkrát. I proto se europoslankyně Dita Charanzová a jejích pět kolegů obrátila na Evropskou komisi s jasným apelem: „Oficiální cestou jsme komisi požádali o vyhodnocení kroků, které byly od roku 2006 v této věci provedeny. Zajímá nás, zda komise na základě zjištění výsledků, jichž za devět let dosáhla, zvažuje přijmout nějaké legislativní kroky, které by členským státům uložily zapojit se do systému sdílených informací. A do třetice, co hodlá EK podniknout, aby se zlepšila přeshraniční spolupráce policie, která je pro ochranu dětí před únosy klíčová," vysvětluje Dita Charanzová.
 
Rádi bychom tudíž využili tohoto dne k tomu, abychom vyzvali veřejnost k aktivnímu zapojení se do NKMPPD (RSS, odběr e-mailem). „Máte-li strach o své dítě (ať už z jakéhokoli důvodu) a přemýšlíte, kdy je ten správný čas kontaktovat PČR či se alespoň poradit s kompetentními pracovníky některé z krizových linek či dalších institucí k tomuto účelu zřízených, neváhejte,“ zdůrazňuje Petra Binková z Ministerstva vnitra, která je koordinátorkou NKMPPD a členkou řídicího výboru AAE. „Nikdo vás nebude soudit, nikdo vás nebude obviňovat, všichni se vám budou snažit především pomoci.“
 
 
Petra Binková
odbor prevence kriminality


[1]V roce 2010 uzavřelo Ministerstvo vnitra memoranda o spolupráci s 10 médii (televizní a rozhlasové stanice, internetové portály), která se v nich zavazují v co nejkratší možné době od obdržení upozornění o vyhlášeném pátrání zveřejnit informace o pohřešovaném dítěti v ohrožení života, včetně výzvy ke spolupráci veřejnosti.
 
[2] Stav ke dni 25. 5. 2015
 

 

vytisknout  e-mailem