Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Datové schránky nově poskytují informace o svém vytížení

Do Informačního systému datových schránek byly během uplynulého víkendu přidány další nové funkcionality, které vedou ke zkvalitnění systému. Správci, provozovateli i uživatelům usnadní a zpřehlední práci s datovými zprávami. 

Zobrazení zatížení

Jedním z námětů uživatelů bylo zobrazení zatížení systému datových schránek. Informační systém datových schránek nově poskytuje on-line informace o svém vytížení na základě počtu zpracovávaných požadavků a počtu zpráv, čekajících na přidělení časového razítka. Uživatelé si tak mohou ověřit, že v případě, kdy jim datové schránky "pracují pomalu", není problém na straně ISDS. Požadovanou informaci mají k dispozici ihned, aniž by museli kontaktovat infolinku datových schránek.

Grafy zatíženíGrafy zatížení

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Grafické zobrazení zatížení systému je v datové schránce uživatele umístěno na konci stránky "Nastavení". Výsledné hodnoty jsou zobrazovány na desetibodové stupnici následovně:

Indikace míry zatíženíIndikace míry zatížení

  

  

  

  

  

  

I v případě, že systém hlásí vysoké zatížení, je stále plně funkční. Vysoké zatížení při zpracovávání požadavků (zobrazuje se v levém grafu) uživatel pocítí pouze v podobě pomalejších odezev při práci s datovou schránkou. Vysoké zatížení při přidělování časových razítek odesílaným zprávám (zobrazuje se v pravém grafu) se může projevit v prodloužení času dodání datové zprávy příjemci.

O víkendové výluce byl systém obohacen o desítku dalších změn, které sice zůstávají očím uživatelů ISDS skryty, pocítí je však ve zrychlení a zkvalitnění obslužných činností. Tyto úpravy využijí například operátoři infolinky datových schránek při zodpovídání dotazů či pracovníci správce systému při vyřizování žádostí uživatelů ISDS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správcem Informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem systému Česká pošta.

Statistika k 20. prosinci 2010 (od spuštění systému 1. července 2009)

Celkem zpřístupněných datových schránek:
Fyzických osob 17 581
Podnikajících fyzických osob 10 352
Orgánů veřejné moci 7 673
Právnických osob 365 406
CELKEM 401 012

  

Odeslané datové zprávy:
Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby 152 779
Orgánu veřejné moci 19 388 998
Notáře 378 238
Exekutora 8 329 707
Právnické osoby 1 335 040
CELKEM 29 584 762

  

Průměrná úspěšnost doručení přihlášením je 96,6 %.

  

Mgr. Marta Selicharová
tisková mluvčí, Česká pošta, s. p.
Tel.: 221 132 122
E-mail: selicharova.marta@cpost.cz

Mgr. Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR Ministerstva vnitra
Tel.: 974 832 719
E-mail: pavel.novak@mvcr.cz

  


20. prosince 2010

vytisknout  e-mailem