Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Datové schránky nově poskytují informace o svém vytížení

Do Informačního systému datových schránek byly během uplynulého víkendu přidány další nové funkcionality, které vedou ke zkvalitnění systému. Správci, provozovateli i uživatelům usnadní a zpřehlední práci s datovými zprávami. 

Zobrazení zatížení
Jedním z námětů uživatelů bylo zobrazení zatížení systému datových schránek. Informační systém datových schránek nově poskytuje on-line informace o svém vytížení na základě počtu zpracovávaných požadavků a počtu zpráv, čekajících na přidělení časového razítka. Uživatelé si tak mohou ověřit, že v případě, kdy jim datové schránky "pracují pomalu", není problém na straně ISDS. Požadovanou informaci mají k dispozici ihned, aniž by museli kontaktovat infolinku datových schránek.
 
Grafy zatíženíGrafy zatížení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické zobrazení zatížení systému je v datové schránce uživatele umístěno na konci stránky "Nastavení". Výsledné hodnoty jsou zobrazovány na desetibodové stupnici následovně:

Indikace míry zatíženíIndikace míry zatížení

 

 

 

 

 

 
 
I v případě, že systém hlásí vysoké zatížení, je stále plně funkční. Vysoké zatížení při zpracovávání požadavků (zobrazuje se v levém grafu) uživatel pocítí pouze v podobě pomalejších odezev při práci s datovou schránkou. Vysoké zatížení při přidělování časových razítek odesílaným zprávám (zobrazuje se v pravém grafu) se může projevit v prodloužení času dodání datové zprávy příjemci.
 
O víkendové výluce byl systém obohacen o desítku dalších změn, které sice zůstávají očím uživatelů ISDS skryty, pocítí je však ve zrychlení a zkvalitnění obslužných činností. Tyto úpravy využijí například operátoři infolinky datových schránek při zodpovídání dotazů či pracovníci správce systému při vyřizování žádostí uživatelů ISDS.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správcem Informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem systému Česká pošta.
 
Statistika k 20. prosinci 2010 (od spuštění systému 1. července 2009)
 
Celkem zpřístupněných datových schránek:
Fyzických osob                                             17 581
Podnikajících fyzických osob                        10 352
Orgánů veřejné moci                                      7 673
Právnických osob                                      365 406
CELKEM                                                    401 012
 
 
 
 
Odeslané datové zprávy:
Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby                      152 779
Orgánu veřejné moci                                                        19 388 998  
Notáře                                                                               378 238  
Exekutora                                                                          8 329 707  
Právnické osoby                                                               1 335 040 
CELKEM                                                                           29 584 762     
 
 
Průměrná úspěšnost doručení přihlášením je 96,6 %.
 
Mgr. Marta Selicharová
Tisková mluvčí, Česká pošta, s.p.
Tel.: 221 132 122
e-mail: selicharova.marta@cpost.cz
 
Mgr. Pavel Novák
Ředitel odboru tisku a PR Ministerstva vnitra
Tel.: 974 832 719
e-mail: pavel.novak@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem