Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další rozvoj sítě

Předpokládaný další technologický vývoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS po realizaci projektu PEGAS v letech 2014–2015 

Zdroj textu: MV et eNovation. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS. Praha, leden 2014
 
Instalace ve vozidleInstalace ve vozidle
Vzhledem k neustále se rozvíjejícím hrozbám v oblasti kriminality, globálního terorismu, přírodních katastrof a potřeb chránit národní zdroje a bohatství hledají výkonné složky rozvinutých států celého světa technologie, které by jim pomohly s těmito hrozbami co nejúčinněji bojovat a chránit veřejnost.
 
V současné době bouřlivého rozvoje mobilních komunikačních technologií a jejich přibližování praktickým potřebám profesionálních uživatelů se těžiště krizových komunikací stále více přesouvá směrem k od hlasových k datovým službám. Jeden snímek podá mnohem přesnější popis situace než mnohaminutový popis, videopřenos umožní operativní taktické řízení a včas přenesené plány kritických infrastruktur umožní výrazně efektivnější ochranu života a majetku a to zejména v krizových situacích.
 
Pro moderní složky systémů IZS a jejich operační řízení jsou nezbytným prostředkem vysokorychlostní datové komunikace. Video s vysokým rozlišením z místa události, přístup k bezpečnostním kamerám v reálném čase, identifikace osob na základě biometrických údajů jsou jen malým příkladem toho, co mohou vysokorychlostní komunikace při operacích v terénu nabídnout.
 
Technologie LTE (Long Term Evolution) přináší do profesionální oblasti vyšší úroveň služeb, než jsou schopny poskytnout současné 4G sítě komerčním uživatelům. Profesionální LTE poskytuje skutečně širokopásmové bezdrátové připojení uživatelům z řad IZS, ozbrojených složek a potenciálně i organizacím zajišťujícím kritickou infrastrukturu státu jako jsou například doprava a energie. Vzhledem k tomu, že LTE jezaloženo na infrastruktuře IP, je snadná také integrace videa, dat, hlasových aplikací a dalších služeb používaných v současnosti.
 
LTE Professional kromě standardních hlasových služeb poskytne koncovým uživatelům:
 • širokopásmovou konektivitu do sítí intranet,
 • přenos obrázků s vysokým rozlišením,
 • přenos živého videa s vysokým rozlišením,
 • možnost přenosu rozsáhlých taktických informací,
 • možnost přenosu mapových podkladů,
 • zajištění lokalizace a navigace v reálném čase,
 • možnost vybudování plnohodnotných dispečerských pracovišť,
 • přístup do databázových systémů,
 • možnost využití on-line a síťových aplikací.

   


V současné době Ministerstvo vnitra a ČP OZ ICT jako provozovatel sítě PEGAS předpokládají, že přechod na technologie IP Broadband a LTE Professional bude možný postupnou modernizací hardware sítě PEGAS v programovacím období 2014–2020.
 
Technologie IP Broadband je již dostupná a je součástí základnových stanic Tetrapol 3. generace, které již v síti PEGAS existují a další mají být pořizovány v projektu PEGAS realizovaném v letech 2014–2015. Po realizaci projektu PEGAS bude na technologii IP Broadband připraveno 24 ze 222 základnových stanic sítě PEGAS, tj. cca 11 %.
 
Další harmonogram je takový, že od roku 2016 by mohla probíhat modernizace řídícího hardware 198 základnových stanic 2. generace v síti PEGAS výměnou za hardware 3. generace a vybudování řídících IP nodů v krajských ústřednách sítě PEGAS. Doplnění základnových stanic sítě PEGAS o moduly LTE Professional by mohlo probíhat od roku 2018, od kdy se předpokládá jejich komerční dostupnost.
 
Investiční náklady na modernizaci 198 základnových stanic, moduly LTE Professional, vybudování řídících IP nodů v krajských ústřednách sítě PEGAS a licence software byly kvalifikovaně odhadnuty na 1,15 mld. Kč a jsou navrženy k zařazení mezi projekty financované z IROP 2014–2020.
 
Vývoj technologie LTE Professional se teprve dokončuje a současně se čeká na rozhodnutí Evropské komise o jednotném použití této technologie v sítích záchranných složek v členských státech Evropské unie.


 
 
Zpět na rozcestník PEGAS

 

vytisknout  e-mailem