Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další datové schránky Ministerstva vnitra

Ostatní datové schránky Ministerstva vnitra
 

 • ID datové schránky 9iutsan - Sekce pro státní službu (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka, která slouží k zabezpečení role sekce pro státní službu jako nezávislého odvolacího orgánu ve věcech státní služby a dále k příjmu podání vztahujících se k řízení ve věcech státní služby, stížností ve správním řízení, rozhodnutí, kontrol podle zákona o státní službě, žádostí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádostí o zařazení na služební místo, informací týkajících se služebního hodnocení, informací vztahujících se k realizaci úřednické zkoušky zasílaných služebními úřady mimo Informační systém o státní službě.

 • ID datové schránky krk34e3 - Sekce státního tajemníka (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, která slouží k podání žádostí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádostí o zařazení na služební místo v Ministerstvu vnitra, a dále k podání činěným v rámci služebního řízení.

 • ID datové schránky t88358j - Komunikace mezi EKIS MV a ISoSS (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka pro účely předávání notifikací a dokumentů tykajících se Informačního systému o státní službě.

  

Datové schránky Ministerstva vnitra pro technickou komunikaci:

 • ID datové schránky uur3q2i - Automat PVS (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka, která slouží k příjmu a automatickému zpracování informací od orgánů veřejné moci, určených ke zveřejnění na Portálu veřejné správy.

 • ID datové schránky vu33nsr - Automat SOVM (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka, která slouží k příjmu a automatickému zpracování formulářů od orgánů veřejné moci za použití identifikace žadatele pomocí ID datové schránky.

 • ID datové schránky xhzkdqv - Automat CzP (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka, která slouží k příjmu a automatickému zpracování podání pomocí rozhraní CzechPOINT@home z formulářů na Portálu veřejné správy.

 • ID datové schránky rdc6xzn - Fotografie pro eOP (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka určená pro odeslání údajů a fotografie občana  prostřednictvím formuláře (určená pouze pro profesionální fotografy) za účelem podání žádosti o vydání občanského průkazu na příslušném úřadě.

 • ID datové schránky v522hjw - Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka, která slouží pro přenos smluv z modulu SSD do registru smluv na portál eGovernmentu.

 • ID datové schránky 2e76qvx - "realizace § 53 - 57 zák. č. 111/2009 Sb. (automat)" (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka, která slouží k automatizovanému plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 • ID datové schránky whbt3kp - Registr smluv (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka registru smluv, určená k zasílání souborů s texty smluv a metadat smluv (pokyny) k uveřejnění v registru smluv a dále k zasílání pokynů k modifikaci uveřejněných smluv, pokynů s přidáním příloh k uveřejněným smlouvám a pokynů ke znepřístupnění uveřejněných smluv; zaslané datové zprávy jsou vyhodnocovány automaticky a musí být ve stanovené podobě; z této datové schránky jsou automaticky odesílána potvrzení o uveřejnění smluv v registru smluv a chybová hlášení registru smluv.

 • ID datové schránky v3p745b - Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka určená výhradně pro automatizovanou komunikaci mezi Policií České republiky a Centrem zajištěných aktiv odboru správy majetku Ministerstva vnitra.

 • ID datové schránky gwbdi7h - PVS Portál občana - stage (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka určená pro příjem a automatické zpracování datových zpráv od orgánů veřejné moci a dalších institucí.

 • ID datové schránky f6wh3w8 - Dotační program (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka určená k vyřizování žádostí spojených s dotačním programem (pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019) na základě Koncepce měkkých cílů pro roky 2017-2020.

 • ID datové schránky m3hp53v - Národní katalog otevřených dat (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka určená primárně k příjmu a automatickému zpracování zpráv s registračními záznamy od orgánů veřejné moci.

 • ID datové schránky ap2hwi6 - Katalog cloud computing (Ministerstvo vnitra)
  agenda: datová schránka určená pro zápisy nabídek cloud computingu do Katalogu cloud computingu od poskytovatelů služeb; pro zápisy poptávek a využívaných služeb cloud computingu do Katalogu cloud computingu od orgánů veřejné moci.

  

vytisknout  e-mailem