Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co lze v databázi nalézt

Databázi tvoří údaje o názvu fondu (sbírky), názvu archivu, ve kterém je příslušný archivní soubor uložen, o metráži fondu (sbírky), místu(ech) vzniku fondu, názvu původce v původním jazyce a znění, o časovém rozsahu fondu a archivních pomůckách, které jsou k dispozici v archivu, kde je fond uložen.
 
Databáze obsahuje záznamy o 162 066 archivních fondech a sbírkách (802 594,74 běžných metrech archiválií) a 166 821 archivních pomůckách. Jde o archivní soubory uložené v Národním archivu, v 7 státních oblastních archivech (v roce 2002 se jejich součástí stalo i 72 státních okresních archivů, které si ponechaly tento název), 5 archivech měst, několika desítkách specializovaných a soukromých archivů, v tzv. kulturně vědeckých institucích (muzea, knihovny, galerie, pracoviště Akademie věd ČR, vysoké školy) i v rukou soukromých právnických nebo fyzických osob (archiválie uložené mimo archivy).

Na stránce s výsledky vyhledávání naleznete vyhledané záznamy s těmito údaji:
 
 • Název fondu (sbírky) - české názvy fondů vycházejí z posledního úředního nebo jinak běžně užívaného názvu svého původce.
 • Uloženo v archivu - uveden je název archivu nebo kulturně vědecké instituce, ve které je archivní soubor uložen.
 • Místo vzniku fondu (sbírky) - uvedeno je místo nebo místa vzniku fondu (sbírky). Místo vzniku nemusí být uvedeno u osobních fondů a sbírek vzniklých přímo v příslušném archivu.
 • Časový rozsah - je uvedena dolní (starší) a horní (mladší) časová hranice archiválií, tedy období, ze kterého pocházejí archiválie zmíněného fondu.
 • Metráž - uveden je počet tzv. běžných metrů (bm) archiválií daného fondu. Tento údaj vypovídá o velikosti a přístupnosti fondu. Archiválie se v archivech měří na metry. U jednotlivých archivních fondů a sbírek se vykazuje metráž v podobě nezpracováno, zpracováno a z toho inventarizováno. Celková velikost fondů je součtem nezpracované a zpracované metráže.
 • Přístupnost - uveden je údaj o přístupnosti pro badatele, který může mít následující podobu:
  • Přístupný
  • Částečně přístupný
  • Nepřístupný
  Jde jen o orientační údaj. Přístupnost je třeba konzultovat s příslušným archivem.
 • Původce fondu (sbírky) - je uveden název (názvy) původce (původců) s dobou, po kterou byl název užíván.
 • Tematický popis - obsahuje informace týkající se obsahu archivního souboru, především k jaké oblasti historického bádání se soubor vztahuje, upozornění na jeho nejzávažnější části, popřípadě nejcennější archiválie a základní typy archiválií, např. typ úředních knih. Tam, kde se hudebniny vykazují jako spisy, se vyskytuje údaj o výskytu hudebnin. Tato rubrika se vyplňuje u zpracovaných archivních souborů.
 • Archivní pomůcky - je uvedena citace archivní pomůcky obsahující následující údaje: jméno(a) autora(ů), název pomůcky, časové rozmezí pomůcky, typ pomůcky, rok vydání pomůcky, evidenční číslo pomůcky v příslušném archivu.
  U sdružených a skupinových inventářů (archivní pomůcky k více fondům) výsledek obsahuje číslo inventárního seznamu, který se vztahuje k vyhledanému fondu. Tento údaj je uveden ve tvaru: číslo_archivní_pomůcky/číslo_inventarního_seznamu.
Podrobnější informace o příslušném archivním fondu (sbírce) vám může poskytnout pouze archiv (instituce), ve kterém je fond (sbírka) uložen(a).

vytisknout  e-mailem