Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CIPS

Informace ke komunitárnímu programu EU zaměřenému na ochranu kritické infrastruktury 

Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks(Preparedness) - finanční program jehož smyslem je snaha o udržení a rozvoj EU jako prostoru svobody, bezpečí a spravedlnosti.
 
Dne 12. února 2007 přijala Rada EU svým rozhodnutím (2007_124_ES_Euratom) specifický program „Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks (Preparedness)(Prevence, připravenost a zvládání teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností) jako podprogram souhrného programu „Security and safeguarding Liberties“ (Bezpečnost a ochrana svobod). Program je vymezen lety 2007-2013 a počítá s celkovým rozpočtem cca 140 mil. Eur. Společně s programem „Criminal Justice“ (Trestní spravedlnost) a „Prevention of and Fight against Crime (ISEC) (Prevence a boj proti trestné činnosti) nahrazují předchozí finanční program AGIS, který byl ukončen v r. 2006. 
 
Hlavním cílem programu je podpořit úsilí členských států EU a kandidátských zemí v oblasti prevence, připravenosti, ochrany obyvatelstva a krizové infrastruktury proti teroristickým útokům a dalším bezpečnostním rizikům. Program má dále přispět k posílení bezpečnosti v oblastech jako krizové řízení, životní prostředí, zdraví veřejnosti, doprava, výzkum a technologický rozvoj a ekonomická a sociální soudržnost, a to zejména ve vztahu k možným teroristickým útokům, které by mohli narušit základní principy společenství - svobodu, bezpečnost a spravedlnost.
 
K implementaci tohoto programu přijímá Evropská komise každý rok roční pracovní program a vyhlašuje výzvu k předkládání projektů.
 
Další podrobné a aktuální informace lze nalézt na následujících internetových stránkách
 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm
 

 


Odbor bezpečnostní politiky, 30. 7. 2013

vytisknout  e-mailem