Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CIP ICT PSP – 6. projektová výzva

Program CIP ICT PSP vychází tematicky z iniciativy "i2010 - A European Information Society for growth and employment", jejímž cílem je dokončení jednotného Evropského informačního prostoru (tj. otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh v oblasti informační společnosti), posílení inovace a investic do výzkumu v ICT a dosažení Evropské informační společnosti, poskytující kvalitní služby pro každého.
 
Cílem programu ICT PSP je stimulace inovace a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory efektivního využití informačních a komunikačních technologií státní správou, občany a podniky. Výzva pro rok 2012 s cílem optimalizovat dopad podpory unie soustředila financování na omezený počet témat a cílů, které jsou vybrány na základě následujících kritérií:
 
  • řešení politické priority EU vyjádřených zejména v Digitální agendě pro Evropu;
  • zlepšování inovační schopnosti Evropské unie, a usnadnění vývoje celoevropského trhu pro inovační produkty a služby a využití digitálního obsahu;
  • jasná potřeba finanční pomoci na úrovni EU;
  • připravenost zúčastněných stran, mobilizovat příslušné finanční a lidské zdroje k činnostem na podporu tohoto cíle.
I v tomto roce dostanou přednost velké projekty se zastoupením mnoha zemí EU a vyváženým zastoupením územních celků tam kde takové rozložení pomůže přímé implementaci výsledků projektu.
 
Program na rok 2012 se zaměřuje na 5 základních témat:
 
Téma 1: ICT pro tzv. "chytrá" města
1.1: chytré digitální služby měst v oblasti energetické účinnosti
1.2: kooperativní dopravní systémy pro chytrou mobilitu
1.3: otevřené inovace pro služby poskytované přes internet a přístup do sítí příští generace (NGA) v "chytrých" městech
 
Téma 2: digitální obsah, otevřená data a kreativita
2.1: Europeana a kreativita
• obsah pro Europeanu
• experimentování s využíváním kulturního materiálu pro kreativitu
• informace/registr evropských práv audiovizuálních osiřelých děl
• tematická síť pro nové obchodní modely publikované v digitální době
2.2: volná data a otevřený přístup k vědeckým informacím
• geografické informace
• volný přístup k vědeckým informacím
• právní aspekty informací veřejného sektoru a standardy volných dat
• organizace soutěží pro využití volných dat
2.3: eLearning pro matematiku a vědu
 
Téma 3: ICT pro zdraví, důstojné stáří a začlenění
3.1: široké zavádění integrovaných pečovatelských služeb
3.2: směrem k otevřeným a individuálním řešením pro aktivní a nezávislý život
3.3: digitální schopnosti a dovednosti
• budování digitálních schopností a dovedností subjektů zdravotnictví, sociální péče a sociálního začlenění
• budovaní komunit pro digitální gramotnost a digitální dovednosti
3.4: síť pro předcházení pádů starších osob
3.5: rozsáhlé zavedení služeb telemedicíny pro management chronických onemocnění
3.6: přijetí a testování norem a specifikací pro interoperabilitu elektronického zdravotnictví
3.7: budování společenství pro aktivní a zdravé stárnutí
 
Téma 4: ICT pro inovativní služby veřejné správy
4.1: základní mezirezortní služby
4.2: rozšíření eCODEX (e-Justice)
4.3: rozšíření pilotu HeERO (eCall)
 
Téma 5: důvěryhodné elektronické služby a další akce
5.1: kybernetická bezpečnost - boj s botnety - a budování komunit pro sdílení informací a účinné reakce na kybernetické hrozby
5.2: mobilní cloud pro business aplikace
5.3: přínos satelitních systémů k 100% pokrytí EU širokopásmovým připojením
 
Aktivity v těchto oblastech budou podpořeny prostřednictvím následujících nástrojů, které se liší zejména finanční spoluúčastí Společenství.
  • Pilots Type A (50% spolufinancování, velké projekty s rozpočtem okolo 5 mil. €)
  • Pilots Type B (50% spolufinancování, menší projekty)
  • Thematic Networks (100% financování přes paušální částky)
  • Best Practice Networks (80% spolufinancování)
Pro výzvy v roce 2012 je alokováno 139,4 mil. €.
 
Pracovní program CIP ICT-PSP (pdf, 387 KB) pro rok 2012 byl zveřejněn 3. února 2012 zároveň s uveřejněním 6. výzvy v Úředním věstníku (pdf, 697 KB). Návrhy projektů je možné předkládat od 3. února do 15. května 2012, do 17:00 hod. Důležité dokumenty i záznamy z Informačního dne v Bruselu jsou přístupné na stránkách programu CIP ICT PSP.
 
Kontaktním místem v ČR pro program CIP ICT PSP je Ministerstvo vnitra ČR. Aktuální informace najdete na www.mvcr.cz/cip.
 
Za účelem propagace možností financování projektů z evropských programů uspořádalo Ministerstvo vnitra 20. února 2012 Národní informační den programů EU v oblasti informační společnosti (pdf, 167 KB). V případě zájmu o prezentace z informačního dne si je můžete stáhnout v PDF.
 
Bližší informace k programu CIP ICT PSP podají Denis Gibadulin, denis.gibadulin@mvcr.cz, +420 974 817 548, a Jiří Průša, jiri.prusa@mvcr.cz, +420 974 817 532, kteří Vám rádi poskytnou i bližší informace k zapojení se do tohoto programu a předají kontakty na další projektová konsorcia v ČR i v jiných zemích EU.
 
Odkazy:

Stránky Evropské komise k programu CIP ICT PSP

 

Odbor Hlavního architekta eGovernment, 21.2.2012

vytisknout  e-mailem