Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestovní ruch čeká další pokles

 

Podle předběžných odhadů přijelo do České republiky v roce 2009 necelých šest milionů zahraničních turistů, což bylo o deset procent méně, než v roce 2008. Počet přenocování nerezidentů se za stejné období snížil o více než 11 procent a příjmy ze zahraničního cestovního ruchu byly v roce 2009 o sedm procent nižší, než v roce předchozím. Jak vyplývá z prognózy společnosti Mag Consulting na rok 2010, letos se očekává další pokračování dosavadního vývoje. Tato prognóza vychází z průběžného monitoringu tržního prostředí, z analytických dokumentů Ministerstva financí, České národní banky, Světové organizace cestovního ruchu a z vlastních dat.  
 
Příjezdy zahraničních turistů do hromadných ubytovacích zařízení v České republice ovlivnily v roce 2009 dva klíčové faktory – pokles zájmu o Česko jako destinaci na zahraničních trzích, který byl patrný již v roce 2008, a světová hospodářská recese, která ovlivnila nákupní rozhodování zahraničních turistů. V návaznosti na vývoj globální ekonomiky lze v roce 2010 očekávat pokračování tohoto trendu, přičemž počet příjezdů zahraničních turistů do hromadných ubytovacích zařízení v České republice čeká pokles o 2–5 procent proti úrovni roku 2009. V roce 2010 by tak do Česka mohlo přijet na 5,7 milionu zahraničních turistů.
 
Příjezdy domácích turistů do hromadných ubytovacích zařízení byly krizí ovlivněny jen nepatrně, když v roce 2009 poklesly podle předběžných odhadů přibližně o jedno procento proti roku 2008. Potvrzuje se tak významná stabilizační úloha tohoto segmentu, který v mimopražských regionech představuje rozhodující objem poptávky po produktech cestovního ruchu. V roce 2010 lze v závislosti na vývoji ekonomiky očekávat stagnaci až mírný pokles počtu příjezdů rezidentů do tří procent. Celkový počet domácích turistů ubytovaných v hotelových ubytovacích zařízeních (dále HUZ) by se tak měl pohybovat okolo šesti milionů osob.
 
Do vývoje počtu přenocování, který je pro hotely ekonomicky významnějším ukazatelem, než počet hostů, se v roce 2009 promítlo pokračující zkracování průměrné doby přenocování. Zatímco v roce 2008 připadalo na jednoho hosta v průměru 3,060 přenocování, v roce 2009 to podle předběžných odhadů bylo jen 3,059 přenocování. Celkový počet přenocování se tedy snížil více, než celkový počet příjezdů. Zatímco počet příjezdů do HUZ poklesl v roce 2009 podle předběžného odhadu okolo pěti procent proti roku 2008, počet přenocování se snížil o šest procent.
 
Na poklesu přenocování se nejvíce podíleli zahraniční turisté, kteří v roce 2009 realizovali na 17,6 milionu přenocování, což bylo o více než 11 procent méně, než v roce 2008. Pro rok 2010 lze očekávat další pokračování klesajícího trendu v rozmezí 3–6 procent proti roku 2009. Počet přenocování domácích turistů stagnoval přibližně na hodnotě 19,3 milionu přenocování. V roce 2010 je možno očekávat mírný pokles nejvýše do tří procent.
Pokles příjezdů a přenocování zahraničních turistů se v roce 2009 promítl také do vývoje příjmů ze zahraničního cestovního ruchu. Podle aktuálního odhadu dosáhly příjmy České republiky za zahraniční cestovní ruch (ZCR) v roce 2009 přibližně 121 miliard korun, což bylo o sedm procent méně, než v roce 2008. Pro rok 2010 lze očekávat další pokles příjmů ze ZCR o 3 až 6 procent. Konečný vývoj bude pochopitelně záviset na kondici globální ekonomiky, kurzu koruny a v neposlední řadě také na aktuálních trendech na zahraničních trzích a schopnosti České republiky prosadit se s atraktivní nabídkou produktů.
 
Výdaje na zahraniční cestovní ruch v roce 2009 vzrostly o jedno procento, když dosáhly zhruba 78 miliard korun. Tento vývoj odráží spotřebitelský optimismus českých turistů a také pozitivní reakci trhu na atraktivnější cenovou politiku cestovních kanceláří. V roce 2010 však lze počítat s poklesem výdajů o 3–6 procent. Cestovní kanceláře již totiž většinou nemají další prostor pro snižování cen, a nemohou tak poptávku dále stimulovat.
Tržby v ubytování, stravování a pohostinství v roce 2009 poklesly o devět procent, když dosáhly hodnoty zhruba 135 miliard korun. To odpovídá poklesu příjezdů zahraničních turistů. Pokles tržeb donutil řadu provozovatelů ubytovacích zařízení přistoupit ke zvláštním marketingovým opatřením včetně úpravy cenové politiky. Pro rok 2010 se očekává pokles tržeb v odvětví o 3–6 procent, tedy na přibližně 130 miliard korun.
 
Přirozeným důsledkem snížení tržeb byl také pokles zaměstnanosti a průměrné mzdy. V roce 2009 pracovalo podle odhadů v odvětví ubytování, stravování a pohostinství na 115,5 tisíce fyzických osob, což bylo o dvě a půl procenta méně, než v roce 2008. Díky krizi a změnám spotřebitelských trendů se počet osob zaměstnaných v odvětví snížil přibližně o 3000. Průměrná hrubá měsíční mzda v ubytování, stravování a pohostinství patří tradičně mezi nejnižší v ekonomice. V roce 2009 dosáhla podle odhadů částky zhruba 12 000 Kč, a byla tak o jedno a půl procenta nižší, než v předchozím roce. V roce 2010 bude vlivem klesajících tržeb tento vývoj pokračovat poklesem zaměstnanosti přibližně o dvě procenta; průměrná hrubá měsíční mzda pak může dále klesnout.
 
V prognóze na rok 2009 potvrdil následný vývoj trhu očekávané hodnoty u drtivé většiny odhadovaných ukazatelů (pouze s jednou výjimkou – výdaji na ZCR). Jako každá prognóza je i tento materiál zatížen určitou mírou nespolehlivosti vyplývající z nepředvídatelnosti některých jevů (náhlé ekonomické šoky na straně nabídky či poptávky, bezpečnostní rizika, klimatické abnormality a další podobné události). V zásadě však prognózy Mag Consultingu vykazují v dlouhodobém horizontu spolehlivost přibližně 85 procent.
 
Text Ing. Jaromír Beránek
 
Tabulka: Přehled hodnot klíčových ukazatelů – Prognóza 2010.
 
Prognóza 2010
 
2008
2009
%
2010
% dolní mez
střed
horní mez
 
 
skutečnost
odhad
09/08
prognóza střed
změna
změna
změna
příjmy ze ZCR
mld. Kč
130,7
121,5
-7,0
116,0
-3
-4,5
-6
výdaje na ZCR
mld. Kč
77,5
78,2
1,0
74,7
-3
-4,5
-6
příjezdy do HUZ – nerezidneti
tis.
6 649,0
5 988,0
-10,0
5 778,4
-2
-3,5
-5
příjezdy do HUZ – rezidneti
tis.
6 186,5
6 117,2
-1,1
6 025,4
0
-1,5
-3
příjezdy do HUZ – celkem
tis.
12 835,9
12 114,9
-5,6
11 812,0
-1
-2,5
-4
přenocování – nerezidenti
tis.
19 987,0
17 684,0
-11,5
16 888,2
-3
-4,5
-6
přenocování – rezidenti
tis.
19 296,0
19 296,0
0,0
19 006,6
0
-1,5
-3
přenocování celkem
tis.
39 263,0
37 060,0
-6,0
36 133,5
-1
-2,5
-4
tržby 55+56
mil. Kč
148 257,0
134 913,9
-9,0
128 842,7
-3
-4,5
-6
prům. mzda 55+56
12 302,0
11 994,5
-1,5
11 814,5
 
-1,5
 
zaměstnanost 55+56
fyz. os.
118 489,0
115 526,8
-2,5
113 216,2
 
-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
průměrná doba přenocování
 
3,060
3,059
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem