Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestovní doklady s biometrickými prvky (CDBP)

 • Co je biometrie
 • Systém CDBP
 • Vybavení fotokabiny
 • Postup vyřízení žádosti o CDBP - ePas

Co je biometrie

Co je biometrie

Biometrické systémy

Biometrické systémy jsou aplikace biometrických technologií, které umožňují automatickou identifikaci nebo autentizaci / verifikaci určité fyzické osoby.

Každý druh biometrie se zakládá ve větší či menší míře na příslušném biometrickém prvku, který je:

 • univerzální - biometrický prvek existuje u všech osob,
 • jedinečný - biometrický prvek musí každou osobu odlišovat,
 • stálý - každá fyzická osoba si v průběhu času biometrický prvek trvale uchovává.
   

Biometrické prvky

Rozlišují se dvě hlavní kategorie biometrických postupů, a to na základě toho, zda používají:

 1. stabilní data
   
  Postupy založené na fyzických a fyziologických aspektech, které měří fyziologické vlastnosti fyzické osoby a zahrnují:
  • verifikaci otisku prstu,
  • rozpoznávání duhovky,
  • analýzu sítnice,
  • rozpoznávání obličeje,
  • analýzu markantů hlavy,
  • rozpoznávání tvaru ucha,
  • detekci pachu těla,
  • rozpoznávání hlasu,
  • analýzu vzorku DNA.
 2. dynamická data nebo charakteristiky chování
   
  Postupy založené na rysech chování, které měří chování osoby a zahrnují:
  • verifikaci vlastnoručního podpisu,
  • analýzu stisku tlačítek.
    

Zpracovávání biometrických prvků

Rychlý technický vývoj a zvýšené riziko narušení bezpečnosti vedly k trendu, že mnoho biometrických systémů pracuje tak, že kombinují různé biometrické znaky fyzické osoby s jinými technologiemi identifikace nebo autentizace.

Shromažďování biometrických dat se provádí během fáze nazývané "zápis" za použití senzoru specifického pro každý typ biometrického znaku. Fáze zápisu hraje klíčovou úlohu, protože jen v jejím průběhu jsou současně přítomny "hrubé" údaje, výběrové a ochranné algoritmy (kryptografie, hašování atd.) a šablony. Hrubé údaje představují informaci, kterou lze považovat za „citlivý údaj“ ve smyslu čl. 8 Směrnice 95/46/ES, proto je nutné biometrické údaje zpracovávat jako údaje citlivé.

Biometrický systém vybírá z biometrických dat rysy specifické pro jednotlivce, aby pak vytvořil tzv. "šablonu". Tato šablona je strukturovanou redukcí biometrického obrazu a zaznamenává biometrické měření jednotlivce, tzv. biometrické prvky.
 

Biometrie v cestovních dokladech

Podle nařízení Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést první biometrické prvky (obličej) do nově vydávaných cestovních dokladů do konce srpna 2006 a další biometrické prvky (otisky prstů) do konce února 2008. Tyto biometrické charakteristiky budou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu.

  

Systém CDBP

Systém CDBP

Systém pro CDBP se skládá z těchto celků:

 • Kontaktní místo (technologie na zpracování dat žadatele - jednotlivé obce s rozšířenou působností; pořízení žádosti a výdej dokladů);

 • Centrální informační systém CDBP (zálohování a expedice dat; biometrické údaje jsou smazány po uplynutí reklamační doby 2 měsíců, tj. 60 dnů);

 • Podpora pracovníků agendy cestovních dokladů na obcích - Hotline (telefonická podpora);

 • Výrobce dokladů.
   

biometrie_proces_schema-1.jpg
Schéma procesu

  

Vybavení fotokabiny

Vybavení fotokabiny

Vybavení kontaktního místa pro snímání biometrických prvků

 • Digitální fotoaparát obsahuje snímač 7,1 Mpx
 • Programový modul SW ICAO Check pro kontrolu kvality fotografií
 • Tablet pro snímání podpisu žadatele
 • Čtečka elektronického cestovního dokladu umožňuje čtení údajů z RFID čipu a strojově čitelné zóny
 • Zařízení pro snímání otisků prstů žadatele
   

Fotokabina (technologický prototyp - schéma) (jpg 68 kB)

Osobní počítač s příslušenstvím

  

Postup vyřízení žádosti o CDBP - ePas

Postup vyřízení žádosti o CDBP - ePas

Postup vyhotovení ePasu:

 • Žadatel o ePas se osobně dostaví na kontaktní místo na obci s rozšířenou působností (v místě trvalého pobytu) se stanovenými doklady.

 • Na kontaktním místě se provedou potřebné úkony pro pořízení žádosti o ePas:

  • úředník provede kontrolu doložených skutečností proti datům ze systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů,
  • pořídí fotografii žadatele,
  • vytiskne ze systému žádost s potřebnými daty, včetně fotografie,
  • vyzve žadatele k podpisu do příslušného místa žádosti (systém automaticky podpis graficky snímá pro následné použití při výrobě ePasu),
  • žadatel potvrdí podpisem správnost všech údajů a souhlas s výrobou ePasu.
    
 • Data jsou elektronicky odeslána do centra, papírová žádost zůstává na obci.

 • Po zpracování dat a vyrobení ePasu s biometrickými údaji v centrální výrobně je pas odeslán zpět na obec.

 • Občan si při převzetí ePasu může zkontrolovat funkčnost čipu a v něm uložená data.

 • Před převzetím ePasu občan podepíše poučení, že dodrží stanovené podmínky pro nakládání s ePasem (dostává pasovou knížku včetně elektronického zařízení).

  

vytisknout  e-mailem