Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestovní doklady s biometrickými prvky (CDBP)

Co je biometrie

Biometrické systémy

Biometrické systémy jsou aplikace biometrických technologií, které umožňují automatickou identifikaci nebo autentizaci / verifikaci určité fyzické osoby.

Každý druh biometrie se zakládá ve větší či menší míře na příslušném biometrickém prvku, který je:

 • univerzální - biometrický prvek existuje u všech osob,
 • jedinečný - biometrický prvek musí každou osobu odlišovat,
 • stálý - každá fyzická osoba si v průběhu času biometrický prvek trvale uchovává.
   

Biometrické prvky

Rozlišují se dvě hlavní kategorie biometrických postupů, a to na základě toho, zda používají:

 1. stabilní data
   
  Postupy založené na fyzických a fyziologických aspektech, které měří fyziologické vlastnosti fyzické osoby a zahrnují:
  • verifikaci otisku prstu,
  • rozpoznávání duhovky,
  • analýzu sítnice,
  • rozpoznávání obličeje,
  • analýzu markantů hlavy,
  • rozpoznávání tvaru ucha,
  • detekci pachu těla,
  • rozpoznávání hlasu,
  • analýzu vzorku DNA.
 2. dynamická data nebo charakteristiky chování
   
  Postupy založené na rysech chování, které měří chování osoby a zahrnují:
  • verifikaci vlastnoručního podpisu,
  • analýzu stisku tlačítek.
    

Zpracovávání biometrických prvků

Rychlý technický vývoj a zvýšené riziko narušení bezpečnosti vedly k trendu, že mnoho biometrických systémů pracuje tak, že kombinují různé biometrické znaky fyzické osoby s jinými technologiemi identifikace nebo autentizace.

Shromažďování biometrických dat se provádí během fáze nazývané "zápis" za použití senzoru specifického pro každý typ biometrického znaku. Fáze zápisu hraje klíčovou úlohu, protože jen v jejím průběhu jsou současně přítomny "hrubé" údaje, výběrové a ochranné algoritmy (kryptografie, hašování atd.) a šablony. Hrubé údaje představují informaci, kterou lze považovat za „citlivý údaj“ ve smyslu čl. 8 Směrnice 95/46/ES, proto je nutné biometrické údaje zpracovávat jako údaje citlivé.

Biometrický systém vybírá z biometrických dat rysy specifické pro jednotlivce, aby pak vytvořil tzv. "šablonu". Tato šablona je strukturovanou redukcí biometrického obrazu a zaznamenává biometrické měření jednotlivce, tzv. biometrické prvky.
 

Biometrie v cestovních dokladech

Podle nařízení Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést první biometrické prvky (obličej) do nově vydávaných cestovních dokladů do konce srpna 2006 a další biometrické prvky (otisky prstů) do konce února 2008. Tyto biometrické charakteristiky budou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu.

  

vytisknout  e-mailem