Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestovní doklad

azylová a migrační politika

Za cestovní doklad se pro účely cizineckého zákona považuje :

  • a) veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou republikou;
  • b) veřejná listina vydaná cizím státem za účelem cestování do zahraničí, pokud z hlediska jejího provedení a jazyka, v němž jsou uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem, její územní platnost zahrnuje území a lze z ní zjistit údaje o státním občanství cizince, údaje o jeho totožnosti, fotografii držitele, údaj o době platnosti;
  • c) průkaz totožnosti občana Evropské unie;
  • d) cizinecký pas s územní platností do všech států světa;
  • e) cestovní průkaz totožnosti; nebo
  • f) cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.

(Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č. 290/2004 Sb.)

AJ – travel document
FJ – document de voyage

vytisknout  e-mailem