Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování se zbraněmi a informace pro cizince

Tranzit zbraní přes území České republiky (včetně krátkodobého pobytu cizince se zbraní na území České republiky)

Individuální vývoz, dovoz či tranzit zbraní či střeliva prováděný nepodnikajícími fyzickými osobami je s ohledem na zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, možný pouze v případě zbraní, které nejsou vojenským materiálem.

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva v rámci své činnosti realizují dovoz, vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva postupem podle § 50 zákona o zbraních, případně též podle dalších právních předpisů. Ustanovení zákona o zbrojním průvodním listu a evropském zbrojním pasu se na tyto případy nevztahuje.

Fyzická nebo právnická osoba (typicky půjde o osoby, které nemají na území České republiky místo pobytu nebo sídlo či místo podnikání), může dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně pouze na základě povolení, kterým je zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva.

Zbrojní průvodní list pro tranzit může na základě žádosti vydat fyzickým nebo právnickým osobám zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky; fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, může zbrojní průvodní list pro tranzit vydat také útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky (např. na letišti).

K žádosti je žadatel povinen předložit úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.

Pro držitele zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo pro držitele evropského zbrojního pasu (viz níže) platí ustanovení zákona o zbraních o oprávněních a povinnostech držitele zbrojního průkazu přiměřeně. Zbraň uvedená ve zbrojním průvodním listu pro tranzit zbraní nebo střeliva nebo evropském zbrojním pasu nepodléhá registraci.

Cestující ze třetí země, který cestuje do členského státu EU, musí při kontrole na vnější hranici EU předložit povolení každého členského státu EU, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.
 

Tranzit zbraně nebo střeliva na evropský zbrojní pas

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít lovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením úředně ověřeného pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce.

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít též ostatní držitelé evropského zbrojního pasu pro zbraně kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně v případě tranzitu, jestliže je zbraň zapsána v tomto průkazu a jestliže Policejní prezidium České republiky předem udělilo souhlas. Souhlas lze udělit na dobu až 1 roku. Tento souhlas se zaznamenává do evropského zbrojního pasu a lze jej prodloužit, a to vždy o 1 další rok.

  


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem