Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování se zbraněmi a informace pro cizince

Trvalý dovoz zbraní a střeliva na území České republiky

Individuální vývoz, dovoz či tranzit zbraní či střeliva prováděný nepodnikajícími fyzickými osobami je s ohledem na zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, možný pouze v případě zbraní, které nejsou vojenským materiálem.

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva v rámci své činnosti realizují dovoz, vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva postupem podle § 50 zákona o zbraních, případně též podle dalších právních předpisů. Ustanovení zákona o zbrojním průvodním listu a evropském zbrojním pasu se na tyto případy nevztahuje.

Občan České republiky, který je držitelem zbrojního průkazu, právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem zbrojní licence, nebo cizince (u kterého se zbrojní průkaz či zbrojní licence nevyžaduje) může z jiného členského státu EU nebo ze třetí země na území České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 45 zákona o zbraních na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva.

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz vydává držitelům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušný útvar policie, v zahraničí pak zastupitelský úřad České republiky. Příslušný útvar policie nebo zastupitelský úřad České republiky současně vydá předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz se vydává na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopise.

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne překročení hranic České republiky oznámit dovoz zbraně nebo střeliva příslušnému útvaru policie a předložit je ke kontrole.

  


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem