Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování se zbraněmi a informace pro cizince

Trvalý vývoz zbraní a střeliva

Individuální vývoz, dovoz či tranzit zbraní či střeliva prováděný nepodnikajícími fyzickými osobami je s ohledem na zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, možný pouze v případě zbraní, které nejsou vojenským materiálem.

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva v rámci své činnosti realizují dovoz, vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva postupem podle § 50 zákona o zbraních, případně též podle dalších právních předpisů. Ustanovení zákona o zbrojním průvodním listu a evropském zbrojním pasu se na tyto případy nevztahuje.
 

Vývoz zbraní a střeliva v rámci EU

Občan České republiky, který je držitelem zbrojního průkazu, právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem zbrojní licence, nebo cizince (u kterého se zbrojní průkaz či zbrojní licence nevyžaduje) může v rámci Evropské unie trvale vyvézt z území České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 44 zákona o zbraních na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva.

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz vydává příslušný útvar policie, pro cizince pak útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého bude zbraň nebo střelivo zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla dosavadního vlastníka zbraně nebo střeliva.

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva se vydává na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopise.

K žádosti o trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků (překlad není potřeba ze slovenského jazyka).

Po nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz povinen nejpozději do 5 dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani nebo střelivu je trvale vyvézt mimo území České republiky.
 

Vývoz zbraní a střeliva do třetích zemí

V případě vývozu zbraní a střeliva je třeba postupovat podle zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vývozní povolení podle tohoto zákona vydává na základě žádosti Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu. Žadatelem může být pouze osoba usazená na území EU.

  


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem