Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování se zbraněmi a informace pro cizince

Vydání zbrojního průkazu pro cizince

Cizinec může podat žádost o vydání zbrojního průkazu za obdobných podmínek jako občan České republiky. Musí splňovat obdobné požadavky (místo pobytu na území České republiky, dosažení předepsaného věku, plná svéprávnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost).
 

Z těchto podmínek je v případě cizince zapotřebí dále upřesnit a zdůraznit:

 • je nutné, aby žadatel měl na území České republiky povolen pobyt, není přitom stanovena konkrétní forma pobytu, postačuje tedy i pobyt přechodný (viz zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů),

 • zdravotní způsobilost je nutné prokázat lékařským posudkem, který vydá poskytovatel zdravotních služeb v České republice (viz § 42 odst. 1 je zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů),

 • při prokazování odborné způsobilosti není cizinec oprávněn využít tlumočníka, písemný test je vždy nutné vypracovat v předložené podobě, tj. v českém jazyce.
   

Podle § 18 odst. 3 zákona o zbraních může příslušný útvar Policie České republiky žádosti o vydání zbrojního průkazu nevyhovět, i pokud žadatel splní ostatní podmínky pro vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec, který není:

 1. občanem členského státu Evropské unie,

 2. občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,

 3. rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a), kterému bylo vydáno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,

 4. cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky, nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky,

 5. rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmeni d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo

 6. osobou, které byl na území České republiky udělen azyl.
   

Další informace:

 • délka platnosti zbrojního průkazu vydaného cizinci je standardní jako u ostatních držitelů a vyplývá ze zákona o zbraních (10 let), s kratší dobou platnosti lze zbrojní průkaz vydat, vyplývá-li taková kratší doba z posudku o zdravotní způsobilosti; časové omezení délky pobytu na území České republiky není samo o sobě důvodem pro vydání zbrojního průkazu s kratší než standardní dobou platnosti,

 • ukončení pobytu na území České republiky je důvodem pro zánik platnosti zbrojního průkazu podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních; o zániku platnosti zbrojního průkazu rozhodne příslušný útvar policie, pokud přitom není pobyt držitele zbrojního průkazu znám, ustanoví příslušný útvar policie této osobě opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem