Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování po EU / Schengenu

  • Souhrnné informace o krátkodobých pobytech na území členských států
  • Cestování po EU / Schengenu - občané třetích zemí
  • Cestování po Schengenu na základě bezvízového styku
  • Občan třetí země s vízovou povinností
  • Cestování dětí a školních zájezdů
  • Odepření vstupu
  • Cestování na výjezdní příkaz

Souhrnné informace o krátkodobých pobytech na území členských států

English English

Souhrnné informace o krátkodobých pobytech na území členských států

Informace o cestování po EU naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.
 

Pro více informací o cestování po Evropě, o potřebných dokumentech při cestování, právech cestujících, dopravě a zdravotním postižení, řízení vozidla v zahraničí, převozu výrobků a bezpečnostní a nouzové situaci navštivte webové stránky Evropské komise v českém jazyce.

Základní informace a pravidla krátkodobého pobytu - vízová povinnost / bezvízový styk
Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu). Evropská legislativa pak pro účely těchto krátkodobých pobytů rozlišuje třetí země na ty, jejichž občané pro vstup a krátkodobý pobytu na území států uplatňujících společnou vízovou politiku musejí disponovat vízem a na ty, kteří jsou od tohoto požadavku osvobozeni (viz odkaz na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR).

Doporučujeme využít tzv. schengenské kalkulačky, která slouží jako pomocný nástroj pro ověřování dodržování tohoto pravidla (pro směrování na stránky Evropské komise, prosím, klikněte na následující odkaz):
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html

Skutečnost, že daný občan třetí země v průběhu svého pobytu na území Schengenu podal žádost o vízum nebo pobytové oprávnění, jej neopravňuje překročit výše uvedený časový limit.

Kombinace dlouhodobého a krátkodobého pobytu
Občané třetích zemí mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každém 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu vydaného jiným schengenským státem, nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem. Stejně tak mohou občané třetích zemí pobývat na území ostatních schengenských států po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného Českou republikou.

Před vypršením platnosti dlouhodobého víza/povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit; to však neplatí pro občany těch třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeni. Ti mohou po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů během jakéhokoli 180denního období a až poté musí schengenský prostor opustit. 

Cestování po EU / Schengenu - občané třetích zemí

English English

Cestování po EU / Schengenu - občané třetích zemí

.Informace naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Cestování po Schengenu na základě bezvízového styku

English English

Cestování po Schengenu na základě bezvízového styku

Informace naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Občan třetí země s vízovou povinností

English English

Občan třetí země s vízovou povinností

Informace naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Cestování dětí a školních zájezdů

English English

Cestování dětí a školních zájezdů

Informace naleznete naInformačním portálu pro cizince.

Odepření vstupu

English English

Odepření vstupu

V případě, že občan třetí země nesplňuje podmínky vstupu na území Schengenu stanovené evropskými a národními právními předpisy, lze mu odepřít vstup.

Pokud dojde k odepření vstupu, osoba je následně policií předána dopravci (letecké společnosti), který ji do cílové země dopravil a ten má povinnost dopravit ji zpět do země, z níž dotyčná osoba vycestovala. Dopravu do zahraničí je letecký dopravce povinen zajistit ve lhůtě do 7 dnů. Dopravce má také povinnost nést náklady (např. strava a ubytování) spojené s pobytem cizince na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště do doby, než bude cizinec přepraven zpět.

  

Cestování na výjezdní příkaz

English English

Cestování na výjezdní příkaz

Informace o výjezdních příkazech naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.

vytisknout  e-mailem