Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování po EU / Schengenu

English English

Občan třetí země s vízovou povinností

Pravidlo max. doby pobytu na území Schengenu, 90 dní v jakémkoli 180denním období je obecným pravidlem pro krátkodobé pobyty. V případě občanů třetích zemí s vízovou povinností je však samotný pobyt upraven dalšími náležitostmi uděleného víza, tedy počtem vstupů (vízum na jeden, dva či více vstupů), územní platností (vízum pro celý schengenský prostor nebo tzv. vízum s omezenou územní platností pro vybrané členské státy), a také dobou platnosti víza a délkou povoleného pobytu, na kterou konzulát vízum podle zamýšlené cesty udělil.

Uplatňování vízové/bezvízové povinnosti je závazné pro ty členské státy, které uplatňují společnou vízovou politiku, tedy uznávají společný seznam třetích zemí s vízovou povinností i seznam třetích zemí, které jsou od této povinnosti osvobozenyBulharsko, Rumunsko a Kypr jsou zeměmi, které uplatňují společnou vízovou politiku, zároveň však nejsou součástí schengenského prostoru. Pro krátkodobé pobyty vydávají vlastní národní krátkodobá víza a dále na národní úrovni určují, zda držitelé krátkodobých schengenských víz mohou vstoupit na jejich území bez toho, aby byli držiteli příslušného národního krátkodobého víza. (informace k únoru 2023) Bulharsko, Rumunsko a Kypr umožňují držitelům platného schengenského víza vstup na své území, stejně jako držitelům dlouhodobých víz nebo povolení k pobytu vydaných schengenskými státy. Pro aktuální informace o podmínkách vstupu na území těchto států na schengenské vízum, zejména informace o náležitostech, které musí konkrétní schengenské vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu pro vstup splňovat, se, prosím, vždy obracejte přímo na příslušné orgány těchto zemí. Česká republika nemůže garantovat vstup na území jiného státu).

Irsko neuplatňuje společnou vízovou politiku, ani společná pravidla pro vstup, pobyt a udělování krátkodobých víz. Irsko neuznává pro vstup a pobyt na svém území platné schengenské vízum. Pro aktuální informace o možnostech vstupu a pobytu v Irsku je vždy nutné obrátit se přímo na příslušné orgány Irska.

Občané třetích zemí mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každém 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu vydaného jiným schengenským státem, nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem. Stejně tak mohou občané třetích zemí pobývat na území ostatních schengenských států po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného Českou republikou.

Před vypršením platnosti dlouhodobého víza/povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit; to však neplatí pro občany těch třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeni. Ti mohou po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů během jakéhokoli 180denního období a až poté musí schengenský prostor opustit.

Za cestovní doklad pro účely cestování po EU / Schengenu nelze považovat průkaz o povolení k pobytu vydaný Českou republikou nebo jiným členským státem; tento průkaz musí být vždy doprovázen platným cestovním dokladem.

POZOR: Povolení k pobytu vydaná Andorrou, San Marinem či Vatikánem neopravňují ke vstupu do ostatních států Schengenu. Povolení k pobytu vydaná Monakem vstup do ostatních států  Schengenu naopak umožňují.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. června 2023

vytisknout  e-mailem