Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování po EU / Schengenu

English English

Cestování po Schengenu na základě bezvízového styku

Občané třetích zemí bez vízové povinnosti mohou pobývat na území schengenských států po maximální dobu stanovenou pro krátkodobý pobyt. Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu).

POZOR: Skutečnost, že daný občan třetí země v průběhu svého pobytu na území Schengenu podal žádost o vízum nebo pobytové oprávnění, jej neopravňuje překročit výše uvedenou lhůtu.

Pro účely krátkodobých pobytů je třeba rozlišovat mezi státy uplatňujícími společnou vízovou politiku, tj. všechny členské státy schengenského prostoru a dále Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a Kypr a státy, které společnou vízovou politiku neuplatňují, tj. Velká Británie a Irsko. Státy, které uplatňují společnou vízovou politiku, uznávají společný seznam třetích zemí s vízovou povinností i seznam třetích zemí, které jsou od této povinnosti osvobozeny. Pro aktuální informace o možnostech vstupu a pobytu na území Irska a Velké Británie je nutné se obrátit se přímo na příslušné orgány těchto zemí.

Pro účely prokázání totožnosti při cestování mimo území ČR v rámci schengenského prostoru musí občan třetí země, který pobývá v ČR na povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum, disponovat na své cestě jak platným cestovním dokladem, tak platným biometrickým průkazem o povolení k pobytu. Průkaz o povolení k pobytu není cestovním dokladem.

POZOR: Povolení k pobytu vydaná Andorrou, San Marinem či Vatikánem neopravňují ke vstupu do ostatních států Schengenu. Povolení k pobytu vydaná Monakem vstup do ostatních států Schengenu naopak umožňují.
 

Kombinace dlouhodobého a krátkodobého pobytu

Pokud je občan třetí země držitelem platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem, může pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období. Stejně tak může občan třetí země pobývat na území ostatních schengenských států po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období za podmínky, že je držitelem platného povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza, v kombinaci s platným cestovním dokladem, vydaného Českou republikou. Před vypršením platnosti dlouhodobého víza / povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 31. července 2019

vytisknout  e-mailem