Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEPOL European Police Exchange Programme

 


 

CEPOL European Police Exchange Programme

Výměnný program CEPOL pro policejní důstojníky byl zahájen již v roce  2006. První ročníky byly financovány z rozpočtu Evropské komise v rámci programu AGIS a později ISEC.
Od roku 2011 je výměnný program financovaný přímo z rozpočtu CEPOL. Každý rok se programu účastní více účastníků. V roce 2013 počet přesáhl 400.
 
Cíle výměnného programu:
 • rozvinout a udržet evropskou síť policejních profesionálů, především prostřednictvím navázání osobních kontaktů;
 • přispět k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce a odborným vzdělávacím schopnostem ve specifických prioritních oblastech v Evropě;
 • umožnit sdílení, předávání a rozvíjení zkušeností a vědomostí;
 • pomoci vytvářet společnou evropskou policejní identitu;
 • rozvinout jazykové schopnosti.
 
Finanční a organizační podmínky:
 • náklady spojné s ubytováním, dopravou a stravováním (snídaně, večeře) hrazeny
  a rezervovány Sekretariátem CEPOL
  prostřednictvím cestovní kanceláře;
 • obědy hrazeny účastníkem, resp. vysílajícím útvarem;
 • místní doprava (např. na a z letiště) - hrazena účastníkem, resp. vysílajícím útvarem;
 • výměnné období trvá 12 nebo 6 dní v závislosti na dostupných finančních prostředcích (12/6 dní jako „host“ v zahraničí, 12/6 dní jako tutor kolegy ze zahraničí v ČR);
 • princip reciprocity - tutor se stane následně hostem u svého kolegy, kterého hostil
  a naopak (one-to-one bases);
 • hlavní jazykem programu je angličtina, nicméně i další jazyky jsou po dohodě
  s partnerem přípustné;
 • nominace na výměnný program probíhá jednou ročně v průběhu ledna.
 
 
 • Témata:
Níže uvedených 11 okruhů témat pokrývá především priority určené v politickém cyklu EU (EU Policy Cycle) a témata operačních akčních plánů (Operational Action Plans, OAP). Všechna témata zvolená účastníky musí být podtématy těchto 11 oblastí.
 • EU Policy Cycle instruments and priorities, addressing all Operational Action Plans (Nástoje a priority politického cyklu EU, které zohledňují všechny OAP);
 • Other organised crime (jiná organizovaná trestná činnost);
 • Counter-terrorism (Boj proti terorismu);
 • Economic crime (Hospodářská/finanční kriminalita);
 • Law enforcement techniques (Techniky užívané v oblasti prosazování prosazování práva);
 • EU cooperation (Spolupráce v EU);
 • Management;
 • Fundamental rights (Základní práva);
 • Crime prevention (Prevence kriminality);
 • Learning and training (Učení a výcvik);
 • Research and science (Věda a výzkum).
 Národní koordinátor výměnného programu CEPOL (National Exchange Coordinator, NEC) je zástupce Ministerstva vnitra ČR, odbor bezpečnostního výzkumu a  vzdělávání.
 

 

vytisknout  e-mailem