Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cenu ministra vnitra za přínos k rozvoji ICT získalo Fórum pro otevřená data

V pondělí 13. dubna 2015 převzali zástupci Fóra pro otevřená data Cenu ministra vnitra za přínos k rozvoji informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Ministerstvo vnitra ocenilo Fórum za dlouholetou podporu a propagaci otevřených dat. 

Cenu předal během slavnostního večera na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů Jiří Zmatlík. Ocenění převzali proděkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Doucek a koordinátor pro otevřená data ve Fondu Otakara Motejla Michal Tošovský. „Fórum pro otevřená data se několik let intenzívně zabývá propagací a šířením myšlenky a principů otevřených dat veřejné správy v České republice. Členové Fóra pro otevřená data se podíleli a podílejí na otevírání dat řady institucí, např. Českého telekomunikačního úřadu, České obchodní inspekce, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR a České správy sociálního zabezpečení, čímž nesporně napomohli k rozvíjení transparentnosti ve veřejné správě,“ odůvodnil mj. udělení ceny náměstek ministra vnitra Jiří Zmatlík. Členy Fóra pro otevřená data jsou Dušan Chlapek a Jan Kučera z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, Martin Nečaský a Jakub Klímek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Jiří Knitl, Michal Kubáň a Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla.
 
Ocenění ministra vnitra si vážíme, je to pro nás povzbuzení do další práce, které je v oblasti otevřených dat ještě mnoho před námi. Věřím, že za rok již tuto cenu bude přebírat například jedno z ministerstev za to, že publikováním otevřených dat vytvoří podmínky pro řešení některých obtíží, které mohou v současnosti trápit veřejnou správu právě kvůli nedostatečnému přehledu o vlastních datech,“ říká Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla. „My, jako Fórum pro otevřená data, k tomu budeme nadále rádi přispívat."
 
Představení Fóra pro otevřená data
Fórum pro otevřená data je expertní program založený v roce 2013 Fondem Otakara Motejla, Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměřuje se na prosazení principu a standardů otevřených dat především v rámci fungování veřejné správy, na propagaci a osvětu tématu otevřených dat a spolupráci na výzkumu v oblasti otevřených a propojitelných dat. Poskytuje obcím a institucím metodiky a návody pro aplikaci otevřených dat, asistenci při jejich zavádění a konzultace pro dlouhodobě udržitelná řešení v práci s otevřenými daty. Jako konzultant Úřadu vlády České republiky a Ministerstva vnitra se Fórum podílelo na tvorbě Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí v oblasti otevřených dat. Členové Fóra pro otevřená data jsou mj. autory příručky Jak otevírat data pro obce a města. Fórum také každoročně pořádá soutěž o nejlepší aplikaci postavenou na otevřených datech Společně otevíráme data.
 
Co jsou otevřená data?
Open-data jsou informace, které veřejná správa bez omezení poskytuje veřejnosti a které je poté možné využívat pro komerční i nekomerční aktivity. Vzájemné využívání těchto dat je důležité jak pro veřejnost, tak pro veřejnou správu, protože díky tomu odpadá byrokracie v podobě složitého získávání již jednou zveřejněných a volně dostupných informací. V oblasti boje proti korupci jsou známé např. „rozklikávací rozpočty“ obcí, které příslušné organizace užívají při řešení problematiky efektivního využívání veřejných financí.
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem