Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup produktů IBM

Dne 4. 5. 2017 uzavřelo MV jako centrální zadavatel Rámcovou dohodu na poskytnutí licencí a podpory k produktům IBM (pdf, 63,9 MB) na dobu určitou do 3. 5. 2021 nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 1.600.000.000,- Kč bez DPH.

Předmětem této rámcové dohody je poskytování:

 • Licencí softwarových produktů společnosti IBM.
 • Podpory k novým i stávajícím softwarovým produktům společnosti IBM.
 • Licenčních balíků "Licenční balíky IIPAASTA".
 • Předprodejního poradenství pro všechny Objednatele.

  

Nákupní postup

Nákup produktů IBM probíhá na základě platné "Smlouvy o centralizovaném zadávání" na produkty IBM, uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem (PZ) a MV. V současné době již není možné přistoupit k této rámcové dohodě a podepsat s MV Smlouvu o centralizovaném zadávání. Nákup produktů IBM je realizován na základě výzvy k plnění jednomu dodavateli, s nímž je uzavřena rámcová dohoda.

Pro nákup je možné použít dva procesní postupy:

1. Přímý nákup

 • Před zasláním výzvy Dodavateli k poskytnutí plnění doporučujeme využít předprodejního poradenství na upřesnění předmětu plnění a dalších náležitostí prováděcí smlouvy (tab. 1, kroky 1. - 3.) se zástupcem dodavatele - kontakt:
  Renáta Krovinová, tel. +420 702 070 614, mail: krovinova@gcsystem.cz.

 • PZ vyzve dodavatele k poskytnutí plnění zasláním řádně vyplněných dokumentů "Specifikace předmětu plnění" (možnost využít formulář Žádost o realizaci objednávky (docx, 26 kB)) a podle varianty nakupovaných produktů návrh Prováděcí smlouvy pro poskytnutí Licenčních balíků IIPAASTA (doc, 68 kB) nebo návrh Prováděcí smlouvy pro poskytnutí Softwarových produktů a/nebo Podpory IBM (doc, 67 kB) e-mailem opatřeným elektronickým podpisem na adresu krovinova@gcsystem.cz  nebo do datové schránky ID: euzd8mg přímo na Dodavatele.

 • Dodavatel potvrdí výzvu k plnění a odešle nabídku na požadované plnění (obsahující podepsanou Prováděcí smlouvu a potvrzení spol. IBM o nejnižší tržní nabídce) přímo pověřujícímu zadavateli e-mailem opatřeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky.

 • Po podpisu smlouvy jeden stejnopis PZ doručí Centrálnímu zadavateli k evidenci.
   

Tabulka 1 - Provedení zadávacího řízení oslovením přímo dodavatele
Smlouvy na software IBM - přímý nákup
(pdf, 262 kB)

2. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • Před zasláním žádosti Centrálnímu zadavateli o provedení zadávacího řízení doporučujeme využít předprodejního poradenství na upřesnění předmětu plnění a dalších náležitostí prováděcí smlouvy (tab. 2, kroky označené 0) se zástupcem dodavatele - kontakt:
  Renáta Krovinová, tel. +420 702 070 614, mail: krovinova@gcsystem.cz.

 • PZ vyplní formulář Žádost o realizaci objednávky (docx, 26 kB) a podle varianty nakupovaných produktů návrh Prováděcí smlouvy pro poskytnutí Licenčních balíků IIPAASTA (doc, 68 kB) nebo návrh Prováděcí smlouvy pro poskytnutí Softwarových produktů a/nebo Podpory IBM (doc, 67 kB) a dokumenty zašle do datové schránky Centrálního zadavatele MV ČR - ID: 6bnaawp.

 • Následně Centrální zadavatel provede zadávací řízení a po jeho skončení doručí PZ za strany Dodavatele podepsanou Prováděcí smlouvu a potvrzení spol. IBM o nejnižší tržní nabídce do datové schránky.

 • Po podpisu smlouvy jeden stejnopis PZ doručí Centrálnímu zadavateli k evidenci.
   

Tabulka  2 - Provedení zadávacího řízení oslovením Centrálního zadavatele
Smlouvy na software IBM - nákup přes centrálního dodavatele
(pdf, 263 kB)

  

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je ing. Jan Strachoň, tel: 974 849 253, 606 088 426, e-mail: jan.strachon@mvcr.cz.

Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod Microsoft WMware Oracle Cisco ICT komodity

  

vytisknout  e-mailem