Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ceník (Zemský archiv v Opavě)

 

Archiválie uložené v Zemském archivu v Opavě jsou zájemcům předkládány ke studiu ve studovnách jednotlivých vnitřních organizačních složek podle místa uložení. Podmínky nahlížení do archiválií ve studovnách archivu jsou upraveny platným zněním zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změnách některých zákonů a badatelským řádem (pdf, 107 kB).

Na základě žádosti archiv také sám vyhledává v uložených archiváliích informace a dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob a pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie, popřípadě zpracovává rešerše.

Tyto úkony jsou zpoplatňovány.
 

Úkony pro úřední potřebu

Pro úřední potřebu se vydávání výpisů, opisů, kopií archiválií a jejich případné ověřování řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 3 a 4 sazebníku, který je přílohou zákona).

Ceník služeb poskytovaných Zemským archivem v Opavě (2015) (pdf, 74 kB)
 

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Úhrady za poskytování informací podle platného znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jejich výši stanoví Sazebník úhrad za poskytování informací Zemským archivem v Opavě (2015) (pdf, 69 kB)

  

vytisknout  e-mailem