Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cejp, M.: Komentář k poznatkům o organizovaném zločinu na území České republiky

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Cejp, M.
Komentář k poznatkům o organizovaném zločinu na území České republiky
SOUHRN

V rámci výzkumu organizovaného zločinu, realizovaného Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, probíhá – mimo jiné – od roku 1993 každoroční dotazování expertů ze speciálních útvarů Policie České republiky a od roku 2012 i Generálního ředitelství cel a Celního ředitelství Praha. Na základě konkrétních výsledků XXI. expertního šetření z roku 2014, které bylo zaměřeno na charakteristiku organizovaných zločineckých skupin působících na území České republiky v roce 2013, jsou v tomto příspěvku krátce zhodnoceny metodologické přístupy, dlouhodobé trendy, obecné závěry, očekávané i neočekávané zvláštnosti, širší souvislosti s vývojem společnosti. Podrobnější studie jsou pro zájemce dostupné na www. kriminologie.cz.


Cejp, M.
Commentary on the findings about organised crime on the territory of the Czech Republic
SUMMARY

As part of the research of organised crime, carried out by the Institute for Criminology and Social Prevention, an inquiry among expects from special units of the Police of the Czech Republic has been taking place annually since 1993 – among others – and since 2012, it also has been carried out at the General Customs Directorate and the Prague Customs Directorate. Based on the findings of the 21st expert survey from the year 2014, which focused on the characteristics of organised criminal groups operating on the territory of the Czech Republic in the year 2013, this article has briefly reviewed the methodological approaches, long-term trends, general conclusions, expected as well as unexpected curiosities, wider connections to the development of society. For those, who are interested, more detailed studies are available at the website www.kriminologie.cz.


Cejp, M.
Kommentar zu den Erkenntnissen über das organisierte Verbrechen auf dem Territorium der Tschechischen Republik
ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der vom Institut für Kriminologie und soziale Prävention realisierten Untersuchung des organisierten Verbrechens findet, unter anderem, seit 1993 alljährlich eine Befragung von Experten aus den Spezialabteilungen der Polizei der Tschechischen Republik statt und seit 2012 auch der Zoll-Generaldirektion und der Zolldirektion Prag. Anhand konkreter Ergebnisse der XXI. Expertenermittlung von 2014, die auf die Charakteristik der organisierten Verbrechergruppen ausgerichtet war, welche auf dem Territorium der Tschechischen Republik im Jahre 2013 tätig waren, sind in diesem Beitrag die methodologischen Verfahren, langfristigen Trends, die allgemeinen Schlussfolgerungen, erwartete und unerwartete Besonderheiten, der breitere Zusammenhang mit der Entwicklung der Gesellschaft kurz ausgewertet worden. Eingehendere Studien stehen für Interessierte unter www.kriminologie.cz zur Verfügung.

vytisknout  e-mailem