Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Brněnská Senior akademie vítězem Evropské ceny prevence kriminality za rok 2016

Ve dnech 12. – 15. prosince 2016 se v Bratislavě pod záštitou slovenského předsednictví v Radě EU uskutečnilo zasedání Rady Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) spojené s odbornou konferencí a vyhlášením Evropské ceny prevence kriminality za rok 2016, a to na téma Prevence trestné činnosti páchané na seniorech. Do této soutěže jsou nominovány vítězné projekty národních kol v členských zemích EU. Na projektech se cení především nové přístupy, spolupráce více subjektů a účinnost v praxi. V České republice národní kolo soutěže každoročně vyhlašuje a  OBPPK MV a jeho odborní pracovníci rovněž připraví informace o vítězném projekt do požadované formy pro nominaci do evropského kola, kde jej prezentují odbornému publiku.

V letošním roce bylo do evropského kola nominováno 20 projektů. Po 11 letech aktivní účasti ČR v této soutěži (tj. od roku 2005) poprvé zvítězil český projekt. Jde o vítězný projekt národního kola Senior akademie, který již od roku 2006 realizuje Městská policie Brno. Na druhém místě se umístil německý projekt Ahoj babi, potřebuji peníze a třetí byl projekt z Chorvatska Den jako sen. Vítězný projekt je oceněn finanční částkou 10 000 EUR (2. a 3. místo je ohodnoceno částkou 5 000 EUR). Všechny nominované projekty byly v průběhu konference prezentovány ve dvou paralelně probíhajících blocích. Po slavnostním vyhlášení byly tři nejlepší znovu prezentovány před všemi účastníky. Více informací a fotogalerii naleznete na http://eucpn.org.

O projektu Senior akademie

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání určený seniorům. Nabízené předměty se zaměřují na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých deseti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro ně dostupné a využitelné. V letošním roce se obsah výuky výrazně rozšířil i o pohybové aktivity, které přispívají k udržení nebo i zlepšení fyzické a psychické kondice seniorů, a tím i k jejich bezpečí.

Systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje čtyři úrovně vzdělávacích programů a úroveň aktivního komunitního dobrovolnictví:

Základní program – orientuje se na problematiku „JAK SE NESTAT OBĚTÍ“.

Pokročilý program – připravuje seniory na jejich úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, POŠKOZENÉHO“ a jejich komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS.

Toto studium trvá 12 měsíců. Poté je možné zapojit se do absolventských programů, které slouží k upevnění a doplnění již nabytých znalostí a vědomostí. Jedná se především o volné osvětové programy určené seniorům v různých občanských a zájmových organizacích. Tematicky se přizpůsobují aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase. Absolvováním základního programu se senioři stávají A. S. I. seniory (aktivní, sebevědomí, informovaní) s možností podílet se na osvětě ve svém přirozeném prostředí rodiny a známých. Po skončení pokročilého studijního programu mají absolventi více příležitostí zapojit se do programu dobrovolnických služeb. Získávají tím možnost aktivně se podílet na řadě sociálních i vzdělávacích aktivit v místě jejich bydliště. Mezi absolventské programy rovněž patří Letní branně vzdělávací semináře, Diskusní klubové večery a možnost bezplatně odebírat tištěné periodikum Absolventské listy. Od školního roku 2014/2015 zahájila Městská policie Brno spolupráci se spolkem Presafe, který připravuje Nástavbový studijní program, který prohlubuje znalosti z akademie.

Více o projektu naleznete na http://www.mpb.cz/seniori/senior-akademie

Informuje: PhDr. Petra Binková, Ph.D., odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV

 

Schéma Senior akademie

 

schéma SA.jpg

vytisknout  e-mailem