Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

BREXIT

UPOZORNĚNÍ: V souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 2. srpna 2021 jsou webové stránky v současné době ve výstavbě a jsou průběžně doplňovány. Děkujeme za pochopení. 

English English

Dopady brexitu v oblastech v působnosti Ministerstva vnitra

PRÁVA OBČANŮ

Po konci přechodného období jsou občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům, kteří pobývají v České republice i po 31. prosinci 2020, zachována jejich práva spojená s jejich pobytem. Pro zachování těchto práv je však nutné prokázat legální status na území České republiky, např. držením přechodného či trvalého pobytu.

V této souvislosti zveřejnila Česká republika doporučení pro občany Spojeného království pobývající v České republice, kteří zde chtějí pobývat i po 31. prosinci 2020 (doporučení Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem).
 

POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce donucovacích orgánů České republiky a Spojeného království probíhala během přechodného období po brexitu (na základě výstupové dohody) podle předpisů Evropské unie. Od 1. ledna 2021 se místo nich provizorně použije nově uzavřená dohoda o obchodu a spolupráci, která upravuje například využití údajů o otiscích prstů, profilech DNA nebo údajů o cestujících v letecké dopravě. Tato dohoda také stanoví podmínky spolupráce Spojeného království s Europolem a dalšími agenturami EU. V některých oblastech, jako je například pátrání po pachatelích, bude spolupráce probíhat prostřednictvím Interpolu nebo na základě mezinárodních smluv a vnitrostátních předpisů.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základem ochrany osobních údajů jsou v České republice i Spojeném království předpisy Evropské unie, které se na oba státy vztahovaly (na základě Výstupové dohody) i po brexitu až do 31. prosince 2020. Od 1.  ledna 2021 se na dobu nejvýše šesti měsíců použije přechodné ustanovení v prozatímně prováděné dohodě o obchodu a spolupráci. Podle tohoto ustanovení se na přenosy osobních údajů z EU do Spojeného království nepohlíží jako na přenosy do třetí země, pokud Spojené království podstatně nezmění své předpisy o ochraně osobních údajů nebo pokud Komise nepřijme rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v UK. Na přenosu osobních údajů mezi Českou republikou a Spojeným královstvím se tedy po následujících nanejvýš šest měsíců nic podstatného nemění. ČR má zájem na tom, aby i po konci tohoto období byly předpisy na ochranu osobních údajů v Evropské unii a Spojeném království co nejvíce kompatibilní a aby přenos osobních údajů mezi Českou republikou a Spojeným královstvím byl co nejjednodušší. Podporuje proto přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů. V tomto směru bude však rozhodující posouzení skutečné úrovně ochrany osobních údajů v UK, které musí předložit Evropská komise.

Podle dostupných informací bude pro přenosy údajů opačným směrem platit v britském právu do konce roku 2024 přechodné ustanovení, podle kterého se EU, resp. členské státy, považují za jurisdikci, která chrání osobní údaje odpovídajícím způsobem.

  

vytisknout  e-mailem