Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bilaterální spolupráce

Bilaterální vztahy v oblasti veřejné správy se řídí zejména již danou smluvní základnou (mezivládní a resortní smlouvy), ale také vychází z potřeb a současných požadavků České republiky a zahraničních partnerů. Vychází též z navrhované Koncepce jednotné prezentace České republiky v zahraničí. Spolupráce se zahraničními partnery se průběžně navazuje i prostřednictvím schválených programů Evropské unie nebo využitím projektů nebo konkrétních programů nabízených příslušnými státy jako jsou např. Francie, Velká Británie či Nizozemí.

V minulosti byly bilaterální styky v oblasti veřejné správy navazovány a poté nejintenzivněji rozvíjeny s těmi zeměmi, s nimiž byly uzavřeny speciální dvoustranné dohody o spolupráci v oblasti veřejné správy (Slovensko, Francie, Švýcarsko), dále pak se zbývajícími dvěma zeměmi Visegrádské čtyřky (Polsko, Maďarsko) a dále se zeměmi s obdobnou tradicí systému veřejné správy, právního systému nebo se specifickými příklady dobré praxe vhodnými pro aplikaci v ČR (Německo, Rakousko, Estonsko, Nizozemsko, Velká Británie). V některých případech probíhaly styky ad hoc, tj. např. návštěvou zahraniční delegace za účelem výměny zkušeností, na níž se přes vzájemná ujištění již nenavazovalo (Rumunsko, Čína, Vietnam, Gruzie).

V současné době se odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy podílí na rozvíjení vztahů v oblasti veřejné správy zejména se Slovenskem (výměny zkušeností a dobré praxe, vzájemné návštěvy na vyšší politické i pracovní úrovni) a také s Korejskou republikou, která se v průběhu roku 2018 iniciativně přihlásila ke spolupráci; v červenci 2018 pak bylo příslušnými ministry podepsáno Memorandum mezi Ministerstvem vnitra a bezpečnosti Korejské republiky a Ministerstvem vnitra České republiky o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné správy.

  

vytisknout  e-mailem