Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezvízový program Spojených států amerických

Obecné informace a chronologie historických souvislostí 

  • Obecné informace
  • Chronologie historických souvislostí

Obecné informace

Do USA bez vízaDo USA bez víza

Bezvízový program spravuje Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických. Umožňuje občanům určitých zemí cestovat bez víza do Spojených států na turistickou nebo obchodní cestu do 90 dnů pobytu. Před cestou do USA postačí v rámci bezvízového programu vyplnit elektronický formulář ESTA a prokázat se ePasem.
  
Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými účely musejí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví USA či konzulátu USA.

 
ePas je cestovní doklad s nosičem biometrických údajů, který je vydáván v České republice od 1. 9. 2006. Na základě jiného cestovního dokladu nebude mít občan České republiky oprávnění vstoupit v rámci bezvízového programu na území USA. Pro vízový styk bude možné využít i starší jiné typy cestovního dokladu obsahující platné vízum opravňující ke vstupu do USA.
 
V současnosti mají možnost cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu občané 35 zemí světa.  Česká republika, Slovensko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Korejská republika se k nim připojily 17.11.2008. V prosinci 2008 se k těmto zemím připojila Malta
 
 

Chronologie historických souvislostí

Do roku 2007 
ČR usilovala o zrušení vízové povinnosti pro své občany při cestách do USA dlouhodobě bez úspěchu. Hlavní překážkou pro účast ČR v bezvízovém programu (VWP), který umožňuje občanům vybraných zemí pobývat až 90 dní ve Spojených státech bez víza, byla americká legislativa upravující podmínky programu, která až do její novelizace v roce 2007 stanovovala, že do programu mohou být zařazeny pouze ty státy, v nichž počet zamítnutých žádostí o nepřistěhovalecké vízum za poslední posuzovaný fiskální rok nepřekročí 3 % z celkového počtu. Ačkoliv v případě ČR měl poměr odmítnutých žádostí klesající tendenci, v posledních letech vždy zamítal zastupitelský úřad USA v Praze vyšší než zákonem stanovený počet žádostí.
    
27. července 2007, resp. 3. srpna 2007
Kongres Spojených států amerických schválil dne 27. července 2007 zákon, který mění podmínky účasti jednotlivých států ve VWP. Dne 3. srpna 2007 podepsal uvedený zákon prezident USA George W. Bush. Nový zákon dává pravomoc ministru vnitřní bezpečnosti USA, aby rozhodl o výjimečném začlenění kandidátské země do VWP, přestože daná země překročila předepsaná 3 % zamítnutých žádostí o nepřistěhovalecké vízum. K uplatnění uvedené pravomoci však musí země aspirující o zařazení do VWP splnit podmínky, které stanoví Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA po konzultaci s Ministerstvem zahraničí USA. Tyto podmínky Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA (DHS) zařadilo do textu Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding – MoU) mezi DHS a ministerstvem aspirantského státu, příslušným k provádění opatření umožňujících realizaci (především bezpečnostních) požadavků stanovených v MoU.
  
Zákon rovněž uložil Ministerstvu vnitřní bezpečnosti USA, aby vytvořilo a zavedlo automatizovaný systém (ESTA), na jehož základě lze před vstupem do země určit, zda osoba cestující do Spojených států v rámci bezvízového programu nepředstavuje bezpečnostní riziko nebo riziko porušování zákonů.
   
Leden 2008
USA poskytlo ČR první návrh textu Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických o podmínkách zařazení ČR do bezvízového programu USA.
   
Leden–Únor 2008
Ministerstvo vnitra ČR vyjednává s USA o obsahu a konečném znění memoranda. Do bilaterálního vyjednávání se vložila Evropská komise, která k získanému návrhu česko-amerického memoranda konstatuje, že návrh textu je v několika bodech v potenciálním konfliktu s právem EU, kompetencemi Evropského společenství a se závazky členských států vůči Unii. Této interpretaci ČR úspěšně oponovala a konstatovala, že vyjednáváním o zařazení do VWP neporuší závazky ČR vyplývající z jejího členství v EU. Komise s definitivním posouzením situace čeká na uzavření dohod určených k provedení memoranda.
   
26. únor 2008
Ministr vnitra Ivan Langer ve Washingtonu podepsal Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických. Postup ČR obhájila na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci 28. února 2008 v Bruselu.
   
Březen–Duben 2008
ČR následovaly další členské státy EU, které po vzoru ČR podepsaly s USA obdobná memoranda o porozumění (Slovensko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta).
   
18. duben 2008
Po složitých jednáních na půdě institucí EU/ES bylo dojednáno kompromisní řešení v otázce kompetencí k vyjednávání podmínek účasti jednotlivých zemí ve VWP. Hlavními aktéry sporu byla skupina států aspirujících na zařazení do VWP, která usilovala o možnost vyjednávat podmínky vstupu do VWP efektivně a flexibilně (tj. cestou bilaterálních jednání), a Evropská komise, která usilovala o převzetí svrchované kompetence nad vyjednáváním s USA o rozšíření VWP o nové země z řad EU. Dojednaný kompromis odrážel tzv. dvojkolejný přístup (Twin-track approach) umožňující členským státům (ČS) EU jednat se Spojenými státy bilaterálně o podmínkách v kompetenci ČS. EK získala zmocněním Radou EU mandát jednat o podmínkách v kompetenci komunitární. K jasnému rozlišení kompetencí de facto nikdy nedošlo a EK se spokojila se závazky ČS nezasahovat do některých instrumentů dříve sjednaných na komunitární úrovni.
   
Po rozštěpení na „twin-track“ pokračovala ČR v bilaterálních jednáních o některých mechanismech posilujících bezpečnostní spolupráci mezi smluvními stranami, postupně splnila podmínky zanesené v česko-americkém memorandu o porozumění, a je proto připravena pro zařazení do VWP v termínu, jejž oficiálně stanoví Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA.
   
Memorandum předpokládalo uzavření příslušných prováděcích dohod k posílení spolupráce bezpečnostních orgánů obou stran a k zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti při usnadnění cestování mezi ČR a USA. V následném jednání byly připraveny dva dokumenty:
  • memorandum o posílené spolupráci v boji proti terorismu, které se opírá o vnitrostátní zákony a není mezinárodní smlouvou. Protože upravuje podrobnosti operativních postupů při potírání terorismu, jeho obsah je utajovanou informací. Toto memorandum již bylo uzavřeno;
  • smlouva o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, která vychází ze standardních smluv o policejní spolupráci a z tzv. prümské úmluvy (která byla nedávno převedena i do práva EU). Tato smlouva o policejní spolupráci usnadňuje běžnou spolupráci při prevenci a potírání závažných trestných činů (např. hledání osob, na které je v druhém státu vydán zatykač, nebo výměny zkušeností s potíráním různých forem trestné činnosti), přináší pokročilé evropské mechanismy pro účinnější spolupráci v oblasti porovnávání otisků prstů a profilů DNA a stanoví také standardní úroveň ochrany osobních údajů. Smlouva je v těchto dnech předkládána vládě k rozhodnutí o podpisu a ratifikaci.
         
23. červenec 2008
Evropská komise vydala pravidelnou zprávu o vízové reciprocitě, v níž v sekci věnované Spojeným státům pohrozila USA zavedením víz pro americké diplomaty, pokud včas nerozšíří program bezvízového styku o další státy EU. Z ČR a některých dalších zemí EU zazněla kritika, že se ze strany Komise nejedná o včasnou a odpovídající reakci, zvláště poté co se řada zemí EU přiblížila na dosah bezvízovému styku.
   
1. srpen 2008
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA spustilo Elektronický systém cestovní registrace, jehož využívání bude pro všechny státy zařazené ve VWP povinné. Doposud však funguje jako pilotní projekt a podávaní žádosti o cestovní registraci je dobrovolné.
   
17. říjen 2008
Prezident Spojených států G. W. Bush oznámil v Bílém domě, že Česká republika bude spolu s dalšími šesti státy zařazena do programu bezvízového styku USA. Ačkoliv neohlásil konkrétní datum, oznámil, že čeští občané budou do Spojených států moci cestovat bez víz zhruba za měsíc.

vytisknout  e-mailem