Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní dobrovolník

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra realizuje od roku 2014 samostatný projekt „Bezpečnostní dobrovolník“, jehož cílem je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Hlavní částí projektu je dotační program pro obce. Obce, které mají zájem se do programu zapojit, mohou Ministerstvu vnitra zasílat žádosti o státní účelovou dotaci, a to až do výše 100 % nákladů na realizaci projektu na území obce.

Základním rysem činnosti bezpečnostních dobrovolníků je dobrovolnost a nezištnost, dobrovolníci nemají žádná zvláštní oprávnění či pravomoci. Výběr zájemců, jakož i konkrétní náplň jejich činnosti, závisí na vůli obce. Ministerstvo vnitra uvádí pouze demonstrativní výčet vhodných aktivit, směřující typicky např. do oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (hlídání přechodů pro chodce – zajišťování bezpečného přechodu dětí a mládeže v blízkosti škol, informování řidičů při dopravních uzávěrách, při konání sportovních a kulturně-společenských akcí na území obce). Dotace ze státního rozpočtu pak má sloužit zejména na pokrytí nákladů na materiální vybavení dobrovolníků, jejich pojištění, školení apod.

Přínosem působení bezpečnostních dobrovolníků je rozvoj občanské společnosti, progresivní přístup k prevenci kriminality, zvýšení bezpečnostního komfortu občanů, případně též nalezení nových, netradičních možností při zajišťování veřejného pořádku v rámci stávající právní úpravy s ohledem na místní podmínky.

Ministerstvo vnitra dále vytvořilo tzv. Manuál pro obce. Jedná se o nezávaznou metodickou pomůcku, která je určena především obcím, obecním policiím a členům zastupitelstev a měla by sloužit jako zdroj inspirace při zabezpečování systémových opatření v oblasti vytváření podmínek pro zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni, za využití dobrovolné pomoci laické veřejnosti. Manuál je adresován všem obcím v České republice, nikoliv jen těm, které budou žádat o dotaci.

Související dokumenty a odkazy:

vytisknout  e-mailem