Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnost silničního provozu

  • Dopravní informace
  • eCall
  • CBE - přeshraniční výměna informací k vybraným dopravním deliktům
  • Statistiky nehodovosti
  • Instituce
  • Dokumenty
  • Bezpečnost silničního provozu: prevence, informace

Dopravní informace

Dopravní informace

Aktuální informace o dopravní situaci, přehled o dopravních nehodách, uzavírkách a dalších omezeních provozu na plánované trase, aktuální obsazenost vybraných parkovišť … tyto a další dopravní informace jsou dnes běžným servisem pro motoristy, bez nichž si někteří už ani nedovedou představit svůj pohyb na silnici. Nebylo tomu tak ale vždy. V září tohoto roku uplyne 10 let od oficiálního zahájení provozu Národního dopravního informačního centra v Ostravě …

  

eCall

eCall

Po dopravní nehodě mohou být lidé ve vozidle v šoku, neznají svou přesnou polohu, nejsou schopni ji kvůli zranění sdělit nebo nemohou použít mobilní telefon. Ve všech těchto případech vám může pomoci zachránit život systém eCall (pdf, 540 kB).

  

CBE - přeshraniční výměna informací k vybraným dopravním deliktům

CBE - přeshraniční výměna informací k vybraným dopravním deliktům

Možná jste jeli v některém členském státě EU příliš rychle a obdrželi jste informační dopis o porušení pravidel silničního provozu v tomto státě. Na které dopravní delikty se přeshraniční výměna informací vztahuje, v jakém jazyce má být zasílán informační dopis a další informace k modulu Cross Border Exchange se dozvíte zde (pdf, 222 kB).

  

Statistiky nehodovosti

Statistiky nehodovosti

Statistiky nehodovosti zveřejňuje Policie ČR na svém webovém portále.

  

Instituce

Instituce

Ministerstvo dopravy
Jedním ze stěžejních partnerů Ministerstva vnitra v oblasti bezpečnosti silničního provozu je Ministerstvo dopravy.

Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu
Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu  byla  zřízena usnesením vlády č. 833 ze dne 1. září 2004. Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu je stálým poradním orgánem vlády a vrcholným koordinačním orgánem v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Předsedou Rady je ministr dopravy, místopředsedou Rady je I. náměstek ministra vnitra.  Na činnosti Rady se podílí i náměstek policejního prezidenta.

Policie ČR
Policie ČR zastává důležitou roli  v oblasti dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, odhalování přestupků a trestných činů proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, šetření dopravních nehod i v oblasti prevence a poskytování dopravních informací.

Muzeum Policie ČR
Muzeum Policie ČR se (kromě jiné činnosti) dlouhodobě intenzívně věnuje i dopravní výchově. V rámci Muzea bylo zřízeno Centrum dopravní prevence, jehož cílem je  vytvořit základnu pro získávání a další rozšiřování informací o osvědčených postupech prevence dopravních nehod a provádět dopravní výchovu formou blízkou cílovým skupinám.  Projekt Centra byl místopředsedou Evropské komise zodpovědným za dopravu, panem Jacquesem Barrotem, a týmem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu vybrán mezi 35 nejlepších projektů prezentovaných v rámci Charty a  následně ohodnocen  jako nejlepší projekt v kategorii instituce za rok 2007.

  

Dokumenty

Bezpečnost silničního provozu: prevence, informace

vytisknout  e-mailem