Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

EUCPN, OSN, Rada Evropy, DAPHNE 

Evropská síť prevence kriminality - European Crime Prevention Network (EUCPN)

EUCPN je mezinárodní forum zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti, především na úrovni výměny osvědčených postupů. EUCPN byla založena rozhodnutím Rady č. 2001/427/JHA ze dne 28. května 2001. Rozhodnutím Rady Evropské unie 2009/902/JHA byla zrušen původní statut sítě coby neformálního mezinárodního fóra a nahrazena novým Rozhodnutím o zřízení EUCPN jako orgánu EK. Nová forma zřízení EUCPN zahrnula celou řadu změn týkajících se struktury EUCPN včetně zřízení stálého sekretariátu v Bruselu, zřízení kontaktních míst v jednotlivých členských zemích, financování z rozpočtu EK, uzavření rámcových partnerství s dalšími institucemi EU (Europol, Eurojust, EFUS, CEPOL a dalšími subjekty na poli prevence kriminality) a pravidelnou výměnu informací mimo rámec EU. Gesčním útvarem vůči EUCPN za Českou republiku je odbor prevence kriminality zastoupený vedoucí oddělení pro lidská práva Mgr.Alenou Horákovou.
Vrcholným orgánem EUCPN je Rada v níž je ČR zastoupena od svého vstupu do EU v roce 2004. Rada se schází 4x ročně na řádných zasedáních, na kterých projednává a schvaluje zásadní dokumenty (Víceletý akční plán, Každoroční vyhodnocení činnosti předkládané Evropské komisi, Projektový plán apod.). V čele Rady je předseda, jež je národním reprezentantem země, která v daném období předsedá Radě EU, tj. EUCPN kopíruje rotační systém EU.Administrativní, akademickou a technickou podporu Radě a předsedovi Rady vykonává stálý Sekretariát EUCPN se sídlem v Bruselu, jehož provoz je financován z 95% z programu ISEC a 5% se podílí členské státy. Sekretariát prostřednictvím národních reprezentantů poskytuje matriály týkající se výzkumu prevence kriminality, formou dotazníků zpracovává analýzy a statistiky zaměřené na aktuální potřeby členských států a lze jej oslovit i za řad expertů či studentů v souvislosti s podklady pro diplomové práce či národní výzkumný projekt (eucpn@ibt.eu).


Odbor prevence kriminality, 10. prosince 2021

vytisknout  e-mailem