Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

EUCPN, OSN, Rada Evropy, DAPHNE 

Evropská síť prevence kriminality - European Crime Prevention Network (EUCPN)

EUCPN je mezinárodní forum zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti, především na úrovni výměny osvědčených postupů. EUCPN byla založena rozhodnutím Rady č. 2001/427/JHA ze dne 28. května 2001. Rozhodnutím Rady Evropské unie 2009/902/JHA byla zrušen původní statut sítě coby neformálního mezinárodního fóra a nahrazena novým Rozhodnutím o zřízení EUCPN jako orgánu EK. Nová forma zřízení EUCPN zahrnula celou řadu změn týkajících se struktury EUCPN včetně zřízení stálého sekretariátu v Bruselu, zřízení kontaktních míst v jednotlivých členských zemích, financování z rozpočtu EK, uzavření rámcových partnerství s dalšími institucemi EU (Europol, Eurojust, EFUS, CEPOL a dalšími subjekty na poli prevence kriminality) a pravidelnou výměnu informací mimo rámec EU. Gesčním útvarem vůči EUCPN za Českou republiku je odbor prevence kriminality zastoupený vedoucí oddělení pro lidská práva Mgr.Alenou Horákovou.
Vrcholným orgánem EUCPN je Rada v níž je ČR zastoupena od svého vstupu do EU v roce 2004. Rada se schází 4x ročně na řádných zasedáních, na kterých projednává a schvaluje zásadní dokumenty (Víceletý akční plán, Každoroční vyhodnocení činnosti předkládané Evropské komisi, Projektový plán apod.). V čele Rady je předseda, jež je národním reprezentantem země, která v daném období předsedá Radě EU, tj. EUCPN kopíruje rotační systém EU.Administrativní, akademickou a technickou podporu Radě a předsedovi Rady vykonává stálý Sekretariát EUCPN se sídlem v Bruselu, jehož provoz je financován z 95% z programu ISEC a 5% se podílí členské státy. Sekretariát prostřednictvím národních reprezentantů poskytuje matriály týkající se výzkumu prevence kriminality, formou dotazníků zpracovává analýzy a statistiky zaměřené na aktuální potřeby členských států a lze jej oslovit i za řad expertů či studentů v souvislosti s podklady pro diplomové práce či národní výzkumný projekt (eucpn@ibt.eu).

Brněnská Senior akademie vítězem Evropské ceny prevence kriminality za rok 2016
Předání ocenění Národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2015
Evropská cena prevence kriminality 2014 (pdf, 121 kB)
Oceněné projekty prevence kriminality roku 2013 (pdf, 133 kB)
Výzva k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2013 (ECPA)
Evropská cena prevence kriminality 2012
Vítězové Evropské ceny prevence kriminality a nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí za rok 2012

vytisknout  e-mailem