Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Beseda o ochraně invalidních vozíků syntetickou DNA v Hrabyni

Koncem února 2015 se za velkého přičinění paní Mgr. Lucie Jordánové, náměstkyně pro sociální služby na Centru sociálních služeb (dále jen „CSS“) a Rehabilitačního ústavu (dále jen „RÚ“) v Hrabyni (okr. Opava) uskutečnila v komplexu CSS beseda na téma „Ochrana kompenzačních pomůcek forenzním identifikačním značením“. V Hrabyni bydlí nejvíce vozíčkářů v rámci Moravskoslezského kraje, další menší centrum, kde jsou vozíčkáři, je obec Chuchelná (detašované pracoviště RÚ v Hrabyni).
 
První zpráva o značení invalidních vozíků v Ostravě, které organizovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále jen „NRZP“) a Městská policie (dále jen „MP“) Ostrava, proběhla v regionální TV POLAR už v polovině roku 2014. Začátkem prosince 2014 se opět v Ostravě konal seminář forenzního značení, o němž informovala reportáž na TV Barrandov a kterého se osobně zúčastnil i vozíčkář Pavel Carbol.
 
  • Bc. Jaromír Kolařík – strážník preventista MP Ostrava, spolutvůrce projektu forenzního značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek v ČR a jeho garant, spolutvůrce národního registru REFIZ
  • Bc. Jana Koběrská – strážník preventista MP Ostrava a kolegyně Bc. Jaromíra Kolaříka
  • Mgr. Petra Stonišová – tisková mluvčí a koordinátorka prevence kriminality MP Opava
  • Mgr. Zuzana Kašpárková – vedoucí regionální pobočky Národní rady zdravotně postižených (NRZP) v Ostravě
  • Pavel Carbol – vozíčkář a uživatel označených kompenzačních pomůcek
 
Besedy se zúčastnilo cca 40 vozíčkářů, pečovatelský a zdravotnický personál a také paní Mgr. Lucie Jordánová, náměstkyně sociálních služeb na CSS, která besedu zahájila. Beseda měla za úkol vnést informace o ochraně kompenzačních pomůcek a co vlastně znamená značení invalidních vozíků „Syntetickou DNA“. Jako první se slova ujali a informace podali strážnici preventisté MP Ostrava Jaromír Kolařík a Jana Koběrská. Poskytli mnoho cenných a užitečných informací - co vlastně syntetická DNA znamená, jaký má její aplikace a pomůcku význam a také názorně předvedli, jak se pomůcka značí. Při prezentaci mimo jiné využili i projekci a zároveň pan Kolařík odpovídal na dotazy vozíčkářů.
 
Paní Mgr. Petra Stonišová z Opavy, která prezentovala práci preventistů MP v Opavě a neskrývala přání a snahu, aby se značení invalidních vozíků rozšířilo i na Opavsku a hlavně, aby se zaměřilo právě na CSS v Hrabyni, kde by bylo v případě úspěšného jednání s vedením prováděno značení invalidních vozíků přímo v prostorách CSS v Hrabyni.
 
Poté se ujala slova paní Mgr. Zuzana Kašpárková, která prezentovala činnost NRZP ČR a sdělila i další velmi užitečné informace pro vozíčkáře.
Jako poslední se slova ujal dříve jmenovaný Pavel Carbol, vozíčkář a uživatel označených pomůcek, aby se podělil o zkušenosti se značením kompenzačních pomůcek ze strany uživatele. Někteří vozíčkáři totiž projektu nedůvěřovali, zpochybňovali ho a často se bohužel nesprávně domnívali, že jim nikdo nemůže tzv. z pod „zadnice“ invalidní vozík ukrást. Bylo tedy potřeba klientům vysvětlit přednosti ochrany jejich kompenzačních pomůcek značením syntetickou DNA, které se v rámci projektu Ministerstva vnitra a měst ČR provádí zdarma.
 
Jelikož pana Pavla Carbola někteří vozíčkáři z CSS osobně znají, začali klást dotazy k tématu, a tím se i zvýšil zájem o projekt ze strany vozíčkářů bydlících na CSS v Hrabyni. Přišel čas na diskuzi, ve které zazněly velmi zajímavé dotazy. Na ty odpovídali hlavně strážníci Jaromír Kolařík spolu s Janou Koběrskou. Došlo i na dotazy směrované už na konkrétní zájem o označení invalidních vozíků, čehož se ujala Mgr. Petra Stonišová se svým kolegou. Zazněl i velmi zajímavý a pro handicapované důležitý dotaz, zda auto, na které dál Úřad práce příspěvek na zvláštní pomůcku, považovat za kompenzační pomůcku a také ji označit v rámci projektu syntetickou DNA. K tomuto tématu se vedla dlouho diskuze, a to už z toho důvodu, že právě auta označená parkovací kartou „O 7“ (OZP) se často stávají terčem trestného činu krádeže. V té chvíli postižený nemá šanci získat další příspěvek, ba naopak musí zbývající část příspěvku vrátit z důvodu neužívání vozidla. Kdyby bylo vozidlo označeno syntetickou DNA a ještě mělo na sklech dveří z obou stran zevnitř nalepenou samolepku o označení vozidla syntetickou DNA, tak by se určitě pachatel takto označenému vozidlu vyhnul. Ale kdyby přeci jen pachatel vozidlo odcizil, byla by větší šance, že by se vozidlo díky Národnímu registru REFIZ našlo třeba při běžné silniční kontrole nebo na STK.
  
Po oficiálním ukončení besedy se ještě vozíčkáři sešli v prostorách CSS, kde dále diskutovali, a již se začala projevovat ze strany vozíčkářů důvěra i zájem o projekt ochranného značení kompenzačních pomůcek. Vozíčkáři si dobře uvědomují, že nejsou nikdy v bezpečí, že útoky pachatelů mohou přijít kdykoliv a nečekaně, a prevence je tedy nutná a nesmí se podceňovat. Pokud budou obecní policie, Policie ČR a jiné organizace připravovat besedy a další prezentace v rámci prevence kriminality, budou přibývat i počet vozíčkářů či jinak handicapovaných, kteří budou těmto institucím více důvěřovat a budou moci být i lépe chráněni.  
 
 
Zpracoval: Pavel Carbol, únor 2015

vytisknout  e-mailem