Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

AZYL

Název projektu:
Posílení azylového řízení ve všech stupních a aktivit OAMP ve vnější dimenzi

Registrační číslo projektu:
CZ.12.01.01/00/23_011/0000027

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zdroj financování:
Operační program AMIF
Výzva č. 12_23_011

Celkový rozpočet: 38 309 876,14 Kč

Termín zahájení: 01.01.2024

Termín ukončení: 31.12.2026

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je posílení azylového řízení ve všech stupních a rozvoj aktivit OAMP ve vnější dimenzi. Podpora se konkrétně zaměří na rozvoj agend souvisejících s řízením o mezinárodní ochraně a činností směřujících vůči třetím zemím a externím partnerům, vč. spolupráce s EUAA. Projekt přispěje k posílení schopnosti státu čelit migračnímu tlaku, přizpůsobení standardům v oblasti azylu a migrace a kvalitnější spolupráci s externími partnery.

Klíčové aktivity:
Projekt sestává z následujících klíčových aktivit:

  • KA 1 - Posílení personálních kapacit.
  • KA 2 - Posílení technického zázemí a rozšíření informační základny pro výzkum informací o zemích původu.
  • KA 3 - Realizace tzv. zjišťovacích misí do zemí původu.
  • KA 4 - Posílení administrativního zázemí projektů vnější dimenze (Pomoc na místě a MEDEVAC).
  • KA 5 - Vytvoření technického a administrativního zázemí pro oddělení na implementaci nařízení o EUAA.
  • KA 6 - Pořízení rozšiřujícího a inovativního vybavení, které napomůže zrychlení a zefektivnění konkrétních procesních kroků v řízení o udělení mezinárodní ochrany.
  • KA 7 - Posílení administrativního zázemí řízení o mezinárodní ochraně ve všech stupních.
  • KA 8 - Posílení odborných kapacit ve vnější dimenzi formou odborných školení.

  

Spolufinancovano_EU_a_MV_-_logo.jpg

​Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

  

vytisknout  e-mailem