Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Audit projektu Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra

Zadávací řízení na veřejnou zakázku MV-95311/LG-2012 

Výzva k podání nabídek
 
Číslo zakázky: 8065
 
Název zakázky: Audit projektu Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Služba

Datum vyhlášení zakázky:
30. 08. 2012
Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/ 4.1.00/27.00008
Název projektu: Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra

Název / obchodní firma zadavatele:
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA
Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Mgr. Jiří Kaucký, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů
tel. +420 974 817 333, E-mail: ol@mvcr.cz

IČ zadavatele:          
00007064
DIČ zadavatele:       CZ00007064

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Simona Botková
tel. +420 974 817 332
simona.botkova@mvcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek
: 13.09.2012 do 10:30 hodin
Místo pro podávání nabídek: podatelna Ministerstva vnitra na adrese: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, PSČ 140 21

Popis předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení nezávislého externího auditu projektu Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra dle platné Příručky pro příjemce finanční podpory z OP LZZ. Součástí předmětu Veřejné zakázky je vydání auditorské zprávy dle požadavků Příručky pro příjemce finanční podpory z OP LZZ a podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (podle standardu ISAE 3000).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
103.333,-

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky
:
Datum zahájení služeb:        17. března 2014
Datum ukončení služeb:      17. dubna 2014

Místo dodání / převzetí plnění: Česká republika, Ministerstvo vnitra ČR, odbor legislativy a koordinace předpisů, nám. Hrdinů 3, Praha 4, PSČ 140 21.

vytisknout  e-mailem