Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistentky prevence kriminality města Bruntál

Zpráva ze školení APK a mentora ze dne 24. a 25. října 2011 

Výběr vhodných adeptů na pracovní pozici Asistent prevence kriminality (dále jen APK) v Bruntále, který probíhal podle stanovených pravidel celostátního Programu prevence kriminality a extremismu - ÚSVIT, nebyl vůbec jednoduchý. Bylo osloveno cca 16 adeptů a po opakovaných výběrových řízení byla dána přednost dvěma dívkám, které splňují nejen podmínky projektu, ale i veškeré předpoklady morálního charakteru. Výrazným kladem je jejich bezúhonnost, středoškolské vzdělání, ale především velký zájem stát se spolupracovnicemi Městské policie Bruntál, působit v sociálně vyloučené lokalitě, za účelem posílení bezpečnosti a veřejného pořádku.

Dvoudenní přípravu zahájil starosta města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA, spolu s  místostarostou města Bruntál panem Vladimírem Jedličkou.
Pan starosta zdůraznil potřebnost asistent pro naše město; hovořil o prioritách, kterými jsou zvláště získání důvěry a spojenců z řad sociálně vyloučených lokalit, zabránění výrazného nárůstu trestné a jiné nežádoucí činnosti a prevence vývoje událostí, které v poslední době známe z medializovaných případů. Zdůraznil také součinnost APK s ostatními složkami, působící v oblasti práce v sociálně vyloučených lokalitách.
První den odborné přípravy byl veden interaktivními metodami a byl zaměřen na samotný obsah činnosti APK v součinnosti s Městskou policií Bruntál. Druhý den proběhl za aktivní účasti ředitele Městské policie Bruntál v roli mentora budoucích asistentek, kde se prakticky projednávaly konkrétní formy práce v terénu, včetně zvládání nestandardních situací.
Výstupem (vedle metodických pokynů v podobě praktického diáře) a největším přínosem dle vyjádření obou APK v rámci závěrečného testu, bylo:
  • získání podrobných informací o samotné pracovní pozici
  • nácvik základních komunikačních dovedností při zvládání nestandardních situací
  • předcházení konfliktům a „zklidňování“ svých protějšků
  • definování právních norem vztahujících se k prevenci kriminality
  • potvrzení podpory ze strany města, jeho odborných pracovníků a strážníků MP
  • praktické podněty k dosažení stanovených cílů
  • uplatnění základních otázek kriminalistické taktiky v praxi
  • uplatnění základních komunikačních dovedností v praxi
  • zvýšení psychické odolnosti; nereagování na negativní či urážlivé výroky.
Jediným negativem celé přípravy byla časová tíseň – minimum vyčleněného času na tak základní otázky, jaké si jistě vyžaduje prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, specifika romské komunity, bezdomovců a osob s různými formami závislosti.
Přikláním se k požadavku obou absolventek této přípravy, aby bylo organizováno další vzdělávání včetně výměny poznatků a dobré praxe.
 
Mgr. Ivana Májková, vedoucí odboru sociálních věcí, města Bruntálu
 

 

vytisknout  e-mailem