Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistenti prevence kriminality v Ostravě a projekt Asistentík

Asistenti prevence kriminality v Ostravě mají pořádně napilno. Jsou zaměstnanci Městské policie Ostrava již od července 2012 a vykonávají svou práci na základě projektu z OP LZZ, s názvem „Asistent prevence kriminality“, jehož tvůrcem je Ministerstvo vnitra.
 
Vykonávají standardní úkoly, které se týkají především obchůzkové činnosti ve vyloučených lokalitách na území statutárního města Ostravy, se zaměřením na dodržování veřejného pořádku, občanského soužití a monitoringu případného sociálního napětí ve společnosti.
 
Nyní se asistenti rozhodli přiblížit se komunitě romských, sociálně slabých obyvatel žijících ve vyloučené lokalitě na ulici Palackého v Ostravě-Přívoze tak trochu jinak, a to prostřednictvím jejich dětí, Od tohoto podnětu byl už jen krůček k přípravě a realizaci projektu „Asistentík – mladý ochránce pořádku“, který byl zahájen 17. dubna 2013 v prostorách občanského sdružení „Společně – Jekhetane“. Tam asistenti, spolu se strážníkem-preventistou, seznámili děti a jejich rodiče z vyloučené lokality s náplní projektu a systémem jeho realizace.
 
Cílem projektu je působit na děti a romské rodiny z vyloučených lokalit formou pravidelných odpoledních tematických programů a realizací organizovaných volnočasových aktivit se strážníky a asistenty prevence kriminality Městské policie Ostrava. Projekt je určen primárně cílové skupině 20 dětí z vyloučené lokality ul. Palackého, Ostrava–Přívoz. Zahrnuje tři vzájemně se prolínající úrovně.
 
V první úrovni si děti utvářejí nové kladné vzorce chování a vztah k prostředí, ve kterém žijí, metodou komunitní činnosti, vedoucí k vzájemné spolupráci. V rámci této úrovně se uskutečnily schůzky, zaměřené na mapování okolí místa bydliště s důrazem na vnímání životního prostředí z pohledu dětí, zapojených do projektu. Je kladen důraz i na řádnou školní docházku a na smysluplné trávení volného času. Asistenti prevence kriminality a strážník úseku prevence zapojili děti do sportovních aktivit a tance, který děti vnímají jako oblíbené vyjádření se pohybem.
 
Ve druhé úrovni se děti vzdělávají prostřednictvím besed, diskusí, přednášek i instruktážních videí a získávají tak nové poznatky. Na ně pak navazovala živá diskuse o tom, jak zlepšit životní prostředí a proběhl i společný úklid veřejného prostranství ve vyloučené lokalitě. Asistenti rovněž připravili přednášku o osobní hygieně, aby si děti upevnily základní hygienické návyky v režimu dne.
 
Ve třetí úrovni jsou realizovány exkurze, návštěvy kulturních a sportovních zařízení a celodenní výlety do přírody. V květnu se uskutečnil výlet do ostravské zoologické zahrady, zaměřený na poznávání života zvířat a přírody. Příjemným vyvrcholením projektu je plánovaný výlet s dětmi do Dinoparku v Orlové-Lutyni. Celým projektem děti provází zápisník ,,Asistentík", do něhož si zapisují získané informace, zkušenosti a zážitky.
 
Projekt „Asisteník – mladý ochránce pořádku“ je financován ze státního rozpočtu v rámci Městského programu prevence kriminality ministerstva vnitra a rozpočtu statutárního města Ostravy a úkoly v něm definované plní asistenti: Marta Barabášová, Andrea Gajdůšková a Pavel Mišariko polu se strážníkem-preventistou Petrem Matoušem.
 
 
Zpracovala: str. Bc. Martina Böhmová – mentor v projektu Asistent prevence kriminality, vedoucí úseku prevence Městské policie Ostrava
Odkazy do noveho okna

Asistentík

Asistentík 

Detailní náhled

Posluchači

Posluchači 

Detailní náhled

Účastníci

Účastníci 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem